wydział gik

DZIEKANAT

DZIEKANAT - KONTAKT TEL.

Studia stacjonarne pok. 128
tel.:
22 234-5650 (I st. GiK)
22 234-5651 (I st. GP)
22 234-7324 (II st. GP i GiK)

DYŻURY DZIEKANATU studiów stacjonarnych

Studia niestacj. pok. 127
tel.:
22 234-5781

DYŻURY DZIEKANATU studiów niestacjonarnych

Wirtualny Dziekanat GiK

BIURO DZIEKANA

DYŻURY DZIEKANA

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
pok. 302
tel: 22 234 - 7223
fax 22 234 - 1578

email:

Pracownicy GiK

Poczta GiK

Poczta GiK STUDENT

Pracownicy Dziekanatu

Kontakt:
mgr Marta Napiórkowska - Krawczyk
Studia stacjonarne II stopnia kierunki GiK i GP
pok. 128, tel. 22 234 - 7324

email: m.krawczyk@gik.pw.edu.pl

Beata Pochylska
Studia stacjonarne I stopnia kierunek GiK
pok. 128, tel. 22 234 - 5650

email: b.pochylska@gik.pw.edu.pl

mgr Sara Michna
Studia stacjonarne I stopnia kierunek GP
pok. 128, tel. 22 234 - 5651

email: s.michna@gik.pw.edu.pl

Małgorzata Jankowska
Studia niestacjonarne I stopnia GiK
pok. 127, tel./faks 22 234 - 5781

email: m.jankowska@gik.pw.edu.pl

mgr Magdalena Osica
Studia niestacjonarne II stopnia GiK
Studia niestacjonarne I i II stopnia GP
pok. 127, tel./faks 22 234 - 5781

email: m.osica@gik.pw.edu.pl

Czesława Cherka
Sekretariat studiów podyplomowych
Sekretariat studiów doktoranckich
pok. 428 A,
tel. 22 234 - 7369,
tel./faks 22 625 - 1527,

email: studium_igg@gik.pw.edu.pl