W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wyniki I tury rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia


Wszyscy kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów do dnia 6 lutego, zostali przyjęci na studia stacjonarne II stopnia na kierunki Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna.


Wszyscy kandydaci, przyjęci na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, zostali zakwalifikowani do  grupy specjalności wskazanej w deklaracji jako jedyny wybór a w przypadku wyboru obu grup specjalności do grupy specjalności pierwszego wyboru.

 

II tura rekrutacji (składania dokumentów) na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:


- Geodezja i Kartografia
- Gospodarka Przestrzenna

odbywa się w terminie od 07.02-13.02.2018r.
w godzinach pracy Dziekanatu pok.128 GG

 
poniedziałek 11.00 - 14.30
wtorek 10.00 - 13.00
środa 11.00 - 14.00
czwartek 11.00 - 14.30
 
tel. 22 234 72 25

UWAGA !!! Przed dostarczeniem dokumentów należy do dnia 12.02.2018 r. zapisać się na studia na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej www.zapisy.pw.edu.pl oraz wnieść opłatę rekrutacyjną.
Nie dotyczy to osób, które zapisały się na studia oraz wniosły opłatę rekrutacyjną do dnia 5.02.2018 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, uwzględniające prowadzenie jej na grupy specjalności, zawiera Uchwała nr 27/2017 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, którzy nie odebrali jeszcze dyplomu i zadeklarowali ten stan w trakcie rejestracji,
po zarejestrowaniu się i po dokonaniu wpłaty
składają:

 • CV (życiorys) - potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienia i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • Kserokopia dowodu osobistego - (oryginał dowodu osobistego do wglądu),
 • 1 fotografie - wykonane według zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
 • Deklarację wyboru grupy lub grup specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii.
Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.


Pozostali kandydaci składają następujące dokumenty:

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii.

 • CV(życiorys) - potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów
 • II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienia i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów inżynierskich- (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia suplementu - (oryginał suplementu do wglądu ),
 • Kserokopia dowodu osobistego - (oryginał dowodu osobistego do wglądu),
 • 1 fotografie - wykonane według zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
 • Deklarację wyboru grupy lub grup specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje