W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pełnomocnicy Dziekana

 

Pełnomocnik Dziekana ds. prowadzenia i i redagowania strony internetowej Wydziału oraz jego jednostek organizacyjnych
mgr inż. Iwona Jankowska
mgr inż. Jacek Piotrowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
dr hab. Paweł Bylina

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki
inż. Krzysztof Gałajda

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Akredytacji
dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
mgr inż. Elżbieta Linowska-Zalewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Adrianna Kupidura

Opiekun ds. praktyk dla kierunku geodezja i kartografia
dr inż. Waldemar Odziemczyk

Opiekun ds. praktyk dla kierunku gospodarka przestrzenna
dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. PW

Opiekun ds. praktyk dla kierunku geoinformatyka
mgr inż. Anna Fiedukowicz

Opiekun pierwszego roku studiów niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia
dr inż. Robert Łuczyński

Opiekun pierwszego roku studiów niestacjonarnych na kierunku gospodarka przestrzenna
dr inż. Joanna Jaroszewicz

Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia
dr inż. Natalia Sajnóg

Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku gospodarka przestrzenna
mgr inż. Agnieszka Wielądek

Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku geoinformatyka
mgr inż. Miłosz Gnat

Komisja Dziekańska ds. infrastruktury informatycznej
dr hab. Paweł Bylina - przewodniczący
dr inż. Paweł Kowalski - wiceprzewodniczący
dr inż. Artur Wilkowski
mgr inż. Iwona Jankowska
mgr inż. Jacek Piotrowski
mgr Kazimierz Salak
Mateusz Zawadzki

Komisja ds. studiów w języku angielskim
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska - przewodniczący
dr inż. Janina Zaczek-Peplinska
dr hab. inż. Adrianna Kupidura
dr inż. arch. Małgorzata Havel
dr inż. Natalia Sajnóg
mgr inż. Anna Fiedukowicz
mgr inż. Ewa Andrasik
Katarzyna Goch - przedstawiciel studentów

Komisja Dziekańska ds. Promocji Wydziału
dr inż. Janina Zaczek-Peplinska - przewodnicząca
dr inż. Magdalena Karabin-Zych - wiceprzewodnicząca
dr inż. Wioleta Krupowicz
dr inż. Natalia Sajnóg
mgr Katarzyna Bargiel
mgr inż. Andrzej Borkowski
mgr inż. Miłosz Gnat
mgr inż. Iwona Jankowska
mgr inż. Maria Kowalska
mgr inż. Jakub Markiewicz
mgr inż. Maciej Paśnikowski
mgr inż. Agnieszka Wielądek
dwóch przedstawicieli studentów

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW - przewodnicząca
dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. PW    
dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. PW
dr inż. arch. Małgorzata Denis
dr inż. Andrzej Głażewski
dr inż. Dominik Próchniewicz
dr inż. Sebastian Różycki
przedstawiciel doktorantów
przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW - przewodniczący
dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. PW
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW
dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. PW
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
dr hab. inż. Marcin Karabin
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
dr hab. inż. Paweł Pędzich
dr hab. inż. Ryszard Szpunar
dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
dr inż. Robert Łuczyński
dr inż. Alicja Sadowska
dwóch przedstawicieli studentów

Koordynatorzy katalogów ECTS
dla kierunku studiów geodezja i kartografia
mgr inż. Magdalena Pieniak
mgr inż. Ewa Andrasik
mgr inż. Sławomir Łapaiński
mgr inż. Ewa Świerczyńska
dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna
dr inż. Wioleta Krupowicz
mgr inż. Agnieszka Wielądek
mgr inż. Andrzej Borkowski
mgr inż. Maciej Delnicki
dla kierunku studiów geoinformatyka
mgr inż. Miłosz Gnat

Dodatkowe informacje