W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Praktyki studenckie

 


Najważniejsze informacje na temat obowiązkowych praktyk studenckich:

 • Obowiązkowe praktyki studenckie (zawodowe) na Wydziale Geodezji i Kartografii realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.Czas trwania praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi, co najmniej 4 tygodnie.
 • Praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mogą być realizowane w kilku etapach. Na kierunku Geodezja i Kartografia po I, II lub III roku studiów, a na kierunku Gospodarka Przestrzenna po II lub III roku studiów.
 • Praktykę można odbywać w kilku przedsiębiorstwach, przy czym student każdorazowo zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia miejsca jej odbywania.
 • Studenci odbywający praktykę zawodową mają obowiązek ubezpieczyć się od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia tego studenci dokonują indywidualnie, a potwierdzenie ubezpieczenia jest podstawą wydania skierowania. (Studenci mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów PW; więcej informacji na stronie www.polibuda.info).
 • Student odbywa praktyki, realizowane przez podmiot zewnętrzny, na podstawie porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich i skierowania.
 • Student powinien zarejestrować się w „Wirtualnym Dziekanacie” wybierając opcję „praktyki” i wypełnić wszystkie dane związane z proponowanym miejscem i datą praktyk.
 • Po zaakceptowaniu przez Dziekanat (inf. w Wirtualnym Dziekanacie) propozycji studenta należy zgłosić się do dziekanatu ds. studenckich (p.214) i odebrać dwa wypełnione i podpisane przez Dziekana formularze porozumienia razem z formularzem skierowania oraz oddać wypełniony formularz z aktualnymi danymi kontaktowymi studenta (Student sam wpisuje do formularzy imię i nazwisko, rok studiów, adres zakładu pracy i czas trwania praktyki) oraz potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęœliwych wypadków.
 • Przed rozpoczęciem praktyki student powinien oddać do dziekanatu (pok.214) podpisany przez pracodawcę jeden egzemplarz porozumienia i pobrać ze strony internetowej wydziału formularz sprawozdania z przebiegu praktyk studenckich.
 • Porozumienia i skierowania będą wydawane najpóźniej do końca czerwca. W wakacje (lipiec i sierpień) nie będzie można podpisać porozumienia ani dostać skierowania!
 • Po zakończeniu praktyki należy wziąć od przełożonego lub zakładowego opiekuna praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki, sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich oraz deklarację podmiotu zewnętrznego w sprawie umieszczenia w uczelnianej bazie pracodawców.

Praktyka zostanie zaliczona na podstawie dokumentacji, jeżeli student:

 1. odbędzie praktykę łącznie w wymiarze co najmniej 4 tygodni,
 2. złoży do wydziałowego opiekuna praktyk do końca bieżącego roku akademickiego zaświadczenie o odbyciu praktyki i sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich.
 • Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzący własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Student taki powinien także zarejestrować się w wirtualnym dziekanacie w zakładce praktyki wypełniając odpowiednie rubryki.
 • Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki odbywanej poza granicami kraju w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany uprzednio program praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie z jej przebiegu Student taki powinien także zarejestrować się w wirtualnym dziekanacie w zakładce praktyki wypełniając odpowiednie rubryki.
 • W indeksie (na stronach 82-85 zatytułowanych Praktyki) należy wpisać pełną nazwę i adres zakładu pracy oraz czas trwania praktyki (liczbę tygodni). Wpisy dokonywane będą od połowy września do końca października bieżącego roku akademickiego, a w przypadku studiów niestacjonarnych najpóźniej miesiąc po zakończeniu praktyki.
 • Wszystkie sprawy merytoryczne związane z praktykami, w szczególności te dotyczące zgodności treści praktyk z ramowym programem praktyk, rozstrzyga wydziałowy opiekun praktyk.

Pełne informacje zawiera ramowy program praktyk odpowiednio:
dla kierunku geodezja i kartografia - pobierz
dla kierunku gospodarka przestrzenna - pobierz

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Deklaracja

Sprawozdanie

Dane studenta

 

Za organizację obowiązkowych praktyk studenckich odpowiadają Opiekunowie Praktyk, pracę Opiekunów koordynuje Prodziekan ds. Studenckich.

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. PW
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 39, tel. 022 234-7392
Dyżur: p.39; środa godz. 14-15
e-mail: a.pachuta[at]gik.pw.edu.pl - gdzie [at] = @

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek "Geodezja i Kartografia"

dr inż. Waldemar Odziemczyk
Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 304, tel. 022 234-7299
Dyżur: p.304; 
studia dzienne: poniedziałek  11.15 - 12.00
studia zaoczne: sobota  14.30 - 15.15

e-mail: w.odziemczyk[at]gik.pw.edu.pl - gdzie [at] = @

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek "Gospodarka Przestrzenna"

dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Prof. PW
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Pokój 339, tel. 022 234-5393

Dyżur: p.339;  ŚRODA godz. 13-14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodatkowe informacje