W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulaminy przedmiotów GiK

POLITECHNIKA  WARSZAWSKA,  Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII
PLAN  STUDIÓW  STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA inż. - kierunek Geodezja i Kartografia,

profil ogólnoakademicki

1    Przedmioty humanistyczne, ekonomiczno-społeczne i prawo
1a    Blok Ia ogran. wyboru    / (1) Prawo własności intelektualnej, …)
1b    Blok Ib ogran. wyboru    /  (1) Przedsiębiorczość,…)
1c    Blok Ic ogran. wyboru /1) Prawo (cywilne, adm., gospodarcze),
1d    Blok Id obieralny /(z gr. HES)
2    Język obcy  (przedmiot obieralny) /E (B2)
3    Wychowanie fizyczne
 
Przedmioty podstawowe A    
4    Matematyka
4a    Algebra liniowa w geodezji /E
4b    Analiza matematyczna /E
4c    Probabilistyczne podstawy opracowania obserwacji /E
4d    Geometria różniczkowa
5    Fizyka /E
6    Geometria wykreślna    
7    Grafika inżynierska        
8    Informatyka geodezyjna /E
9    Blok A ograniczonego wyboru (inf. geodezyjna II) /E
  
Przedmioty kierunkowe i wspólne B    
10    Podstawy geodezji /E
11    Geodezyjne pomiary szczegółowe /E
12    Geodezja inżynieryjno-przemysłowa /E
13    Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji
14    Geodezja wyższa /E
15    Astronomia geodezyjna z geodynamiką
16    Geodezja satelitarna /E
17    Rachunek wyrównawczy   (z elementami informatyki) /E
18    System informacji o terenie
19    Podstawy fotogrametrii
20    Fotogrametryczne technologie pomiarowe /E
21    Teledetekcja
22    Podstawy odwzorowań kartograficznych
23    Kartografia topograficzna
24    Podstawy wizualizacji kartograficznych  /E
25    Podstawy gleboznawstwa
26    Podstawy nauk o Ziemi i geomorfologii
27    Podstawy ekologii i ochrony środowiska
28    Kataster nieruchomości  /E
29    Podst. gosp. gruntami na obszarach wiejskich /E
30    Gospodarka nieruchomościami
31    Podstawy budownictwa
32    Planowanie przestrzenne
33    Blok B ogran. wyboru /E  / 1) Systemy informacji przestrzennej
34    Blok C ogran. wyboru  /E / 1) Geod. pomiary przemieszczeń,
35    Blok D ogran. wyboru     / 1) Szacowanie nieruchomości,
36    Blok E ogran. wyboru    / 1) Wprowadzenie do baz danych,
37    Przedmiot obieralny II
38    Przedmiot obieralny III
39    Przedmiot obieralny IV
40    Przedmiot obieralny V
41    Praktyki   (4 tygodnie )  ( * / 4 ECTS / )
42    Seminarium dyplomowe
43    Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej (***)
44    Ćw. terenowe po I roku  z podstaw geodezji
45    Ćw. terenowe po II roku  z GW i  GSat.
46    Ćw. terenowe po III roku z GPSz.
47    Ćw. terenowe po III roku z GIP

 

Dodatkowe informacje