W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rekrutacja (składanie dokumentów) na studia stacjonarne
II stopnia na kierunki:
- Geodezja i Kartografia
- Gospodarka Przestrzenna

odbywa się w I terminie od 09.01-04.02.2019r.
w godzinach pracy Dziekanatu pok.128 GG

 
poniedziałek 11.00 - 14.30
 wtorek 10.00 - 13.00
środa 11.00 - 14.00
czwartek 11.00 - 14.30
 
tel. 22 234 72 25

UWAGA !!! Przed dostarczeniem dokumentów należy zapisać się na studia na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej www.zapisy.pw.edu.pl
oraz wnieść opłatę rekrutacyjną.  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
na kierunku Geodezja i Kartografia, uwzględniające prowadzenie jej na profile specjalności, zawiera Uchwała nr 15/2018 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
na kierunku Gospodarka Przestrzenna   

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 1 października 2018 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, po zarejestrowaniu się i po dokonaniu wpłaty
składają:
o    życiorys (CV) - potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
o    2 aktualne fotografie – wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
o    potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
o    deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii.
Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.


Pozostali kandydaci składają następujące dokumenty:
o    życiorys (CV) - potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
o    kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia - (oryginał dyplomu do wglądu),
o    kserokopię suplementu - (oryginał suplementu do wglądu ),
o    kserokopię dowodu osobistego - (oryginał dowodu osobistego do wglądu),
o    2 aktualne fotografie – wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
o    potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
o    deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii.
Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje