W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

O BADANIACH

            Zakres badań prowadzonych na wydziale obejmuje całość dyscypliny geodezja i kartografia. Prace badawcze obejmują pomiary geodezyjne, grawimetrię, metrologię geodezyjną, astronomię geodezyjną, fotogrametrię, teledetekcję, kartografię, systemy informacji przestrzennej, geoinformatykę, kataster i inne. Prowadzone są również prace badawcze z zakresu gospodarki przestrzennej.

            W szerokim zakresie były i są podejmowane przez Wydział prace badawcze realizowane w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (promotorskie, habilitacyjne, projekty badawcze własne), granty Rektora Politechniki Warszawskiej i granty oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Aktualnie Wydział realizuje kilka umów o charakterze badawczo-wdrożeniowym z podmiotami zewnętrznymi oraz realizuje umowę sieci naukowej „Polska sieć badawcza Globalny system Obserwacyjny" (wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutem Geodezji i Kartografii, Uniwersytetem Przyrodniczym we WrocławiuUniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).

            Na Wydziale zatrudnionych jest 93 pracowników naukowo-dydaktycznych. Spośród nich 26 osób posiada status samodzielnych pracowników nauki, w tym 6 z tytułem profesora.

            Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii pełnią szereg funkcji w licznych naukowych organizacjach krajowych i zagranicznych. Efektem działalności naukowo-badawczej pracowników Wydziału jest znacząca liczba publikacji.

Dodatkowe informacje