W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Dr inż. Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Wniosek z 30 kwietnia 2019 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

Recenzenci:
Recenzent – dr hab. Zbigniew Siejka (Uniwersytet Rolniczyim. H Kołłątaja w Krakowie)
Recenzent – dr hab. Albina Mościcka (Wojskowa Akademia Techniczna)
Recenzent – prof. Beata Hejmanowska (Akademia Górniczo-Hutnicza)

 

Dr inż. Grzegorz Stępień 

Wniosek z dnia 28 marca 2019 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych, Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej do pobrania >>

Zmiana w składzie komisji habilitacyjnej z dnia 10 października 2019 r. do pobrania >>

Zmiana w składzie komisji habilitacyjnej z dnia 7 listopada 2019 r. do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego do pobrania >>

 

Dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk 

Wniosek z dnia 25 kwietnia 2019 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego do pobrania >>

Recenzja: dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Recenzja: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Recenzja: prof. dr hab. inż. Karol Noga (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

 

Dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska

Wniosek z dnia 18 marca 2019 r. r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjneje do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego do pobrania >>

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowania ZAKOŃCZONE

Dr inż. Zbigniew Siejka

Wniosek z dnia 4 grudnia 2018 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjneje do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego do pobrania >>

Recenzja: Prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski (Politechnika Gdańska)
Recenzja: Prof. dr hab. inż. Cezary Specht (Akademia Morska w Gdyni)
Recenzja: Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW (Politechnika Warszawska)

Uchwała nr 8/2019 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn. 11.04.2019 r.  w sprawie nadania dr. inż. Zbigniewowi Siejce stopnia naukowego doktora habilitowanego do pobrania >>

 

Dr inż. Janina Zaczek-Peplinska

Wniosek z dnia 5 listopada 2018 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjneje do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego do pobrania >>

Recenzent – Prof. dr hab. inż. Edward Osada (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
Recenzent – Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
Recenzent – Prof. dr hab. inż. Henryk Bryś (Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki)

Uchwała nr 4/2019 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn. 21.03.2019 r.  w sprawie nadania dr. inż. Janinie Zaczek-Peplinskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego do pobrania >>

 

Dr inż. Agnieszka Bieda

Wniosek z dnia 7 czerwca 2018 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjneje do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego do pobrania >>

Recenzent – Prof. dr hab. inż. Józef Czaja (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu)
Recenzent – dr hab. inż. Mirosław Bełej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Recenzent – dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW (Politechnika Warszawska)

Uchwała nr 2/2019 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn. 28.02.2019 r.  w sprawie nadania dr. inż. Agnieszce Biedzie stopnia naukowego doktora habilitowanego do pobrania >>

Dr inż. Tomasz Liwosz

Wniosek z dnia 6 grudnia 2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

Recenzja całokształtu dorobku naukego oraz rozprawy habilitacyjnej

Recenzent – prof. dr hab inż. Cezary Specht – Akademia Morska w Gdyni
Recenzent – prof. dr hab inż. Jarosław Bosy – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Recenzent – dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uchwała nr 4/2018 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn. 17.05.2018 r.  w sprawie nadania dr. inż. Tomaszowi Liwoszowi stopnia naukowego doktora habilitowanego do pobrania >>
 

Dr inż. Witold Kazimierski

Wniosek z dnia 13 marca 2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  do pobrania >>

Recenzja całokształtu dorobku naukego oraz rozprawy habilitacyjnej

dr hab. Michał Kędzierski – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie do pobrania >>
prof. dr hab. inż. Cezary Specht – Akademia Morska w Gdyni do pobrania >>
dr hab. Dorota Zawieska, prof PW – Politechnika Warszawska do pobrania >>

Uchwała nr 16/2017 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn. 21.09.2017 r.  w sprawie nadania dr. inż. Witoldowi Kazimierskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego do pobrania >> 

 

Dr inż. Anna Bielska

Wniosek z dnia 25 sierpnia 2016 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  do pobrania >>

Recenzja całokształtu dorobku naukego oraz rozprawy habilitacyjnej

prof. Ryszard Cymerman – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do pobrania >>
prof. Zofia Więckowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do pobrania >>
prof. Karol Noga – Wyższa Szkoła Inż.-Ekonomiczna w Rzeszowie do pobrania >>

Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn. 26.01.2017 r.  w sprawie nadania dr inż. Annie Bielskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego do pobrania >>

 

Dr inż. Przemysław Kupidura

Wniosek z dnia 18 maja 2015 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Recenzja całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej

Recenzent – prof. dr hab. inż. Krystian Pyka  do pobrania >>
Recenzent – dr hab. inż. Stanisław Lewiński  do pobrania >>
Recenzent – dr hab. inż. Marek Mróz  do pobrania >>

Uchwała komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Uchwała nr 23/2015 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn. 19. 11. 2015 r.  w sprawie nadania dr. inż. Przemysławowi Kupidurze stopnia naukowego doktora habilitowanego  do pobrania >>

 

Dr inż. Albina Mościcka

Wniosek z dnia 10 grudnia 2014 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Recenzja całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Ryszard Żróbek do pobrania >>

Recenzent: Dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM  do pobrania >>

Recenzent: Dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW  do pobrania >>

Uchwała komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Uchwała nr 10/2015 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn. 28. 05. 2015 r.  w sprawie nadania dr. inż. Albinie Mościckiej stopnia naukowego doktora habilitowanego  do pobrania >>

 

Dr inż. Tadeusz Stupak

Wniosek z dnia 18 grudnia 2014 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Recenzja całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak  do pobrania >>

Recenzent: Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Fellner do pobrania >>

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki do pobrania >>

Uchwała komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Uchwała nr 11/2015 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn. 28. 05. 2015 r.  w sprawie nadania dr. inż. Tadeuszowi Stupakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego  do pobrania >>

 

Dr inż. Adrianna Kupidura

Wniosek z dnia 19 maja 2014 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  do pobrania >>

Recenzja całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski do pobrania >>

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Ryszard Żróbek do pobrania >>

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Uchwała komisji habilitacyjnej  do pobrania >> 

Uchwała nr 19/2014 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn 18. 12. 2014 r.  w sprawie nadania dr. inż. Adrainnie Kupidurze stopnia naukowego doktora habilitowanego  do pobrania >>

 

Dr inż. Ryszard Szpunar

Wniosek z dnia 17 marca 2014 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej do pobrania >>

Recenzja całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej
Recenzent: Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik do pobrania >>

Recenzent: Dr hab. inż. Janusz Bogusz, prof WAT do pobrania >>

Recenzent: dr hab. inż. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM w Gdyni do pobrania >>

Uchwała komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Uchwała nr 12/2014 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn 03. 07. 2014 r.  w sprawie nadania dr. inż. Rszardowi Szpunarowi stopnia naukowego doktora habilitowanego do pobrania >>

Dr inż. Elżbieta Welker

Wniosek z dnia 19 sierpnia 2013 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

E. Welker - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów   Więcej informacji »

Autoreferat do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania w postępowaniu habilitacyjnym  do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

 

 

Dr inż. Bogdan Jankowicz

Wniosek z dnia 20 marca 2014 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

Autoreferat do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  do pobrania >>

Uchwała nr 14/2014 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn 16. 09.2014 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Bogdana Jankowicza do pobrania >>

 

 

Dr inż. Włodzimierz Filipowicz

Wniosek z dnia 16 marca 2013 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Dziedzinie Nauk Technicznych Dyscyplina: Geodezja i Kartografia do pobrania >>

W. Filipowicz - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  Więcej informacji »

Autoreferat do pobrania >>

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  do pobrania >>

Skład komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Recenzja całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Edward Osada do pobrania >>

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Edward Nowak do pobrania >>

Recenzent: dr hab. inż. Andrzej Banachowicz, prof, nzw. ZUT do pobrania >>

Uchwała komisji habilitacyjnej  do pobrania >>

Uchwała nr 23/2013 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z dn 26. 09.2013 r w sprawie nadania dr. inż. Włodzimierzowi Filipowiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego do pobrania >>

Dodatkowe informacje