Projekt: Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

Zapraszamy do śledzenia postępów realizacji projektu badawczego pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich” finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Prace realizowane będą w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym od maja do września 2021 r. przez dr hab. inż. Adriannę Czarnecką, prof. uczelni oraz dr inż. Wioletę Krupowicz.

Celem projektu jest wykorzystanie zasobów wiedzy społeczności lokalnej o zamieszkiwanym obszarze w projektach rozwoju obszarów wiejskich, w zakresie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, lokalnych uwarunkowań przyrodniczych mających wpływ na uprawę ziemi, funkcjonalności i jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, i in.

Więcej informacji o projekcie: https://www.gik.pw.edu.pl/zgpinsp/Badania-naukowe/Prowadzone-projekty-badawcze/2020-2021-Projekt-KSOW-w-ramach-priorytetu-6-PROW-2014-2020