REKRUTACJA - III edycja SP Gospodarka Przestrzenna w praktyce

Studia podyplomowe
„Gospodarka Przestrzenna w praktyce” to studia dające wiedzę i praktyczne umiejętności związane z urbanistyką i gospodarką przestrzenną. Studia również umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z tematyką: rewitalizacji, podstaw gospodarki nieruchomościami, systemów planowania przestrzennego w Polsce i UE, programowaniem projektowo-analitycznym typu ArcGIS oraz systemami informacji przestrzennej (SIP).
Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką gospodarki i planowania przestrzennego, a w szczególności do pracowników samorządu terytorialnego, projektantów mpzp oraz suikzp.

Cel studiów:

Poznanie teoretycznych i praktycznych umiejętności związanych z urbanistyką i gospodarką przestrzenną poprzez zapoznanie słuchaczy z:

  •     projektowaniem urbanistycznym,
  •     planowaniem przestrzennym w różnych skalach i problematyką dla gmin, miast, i regionów,
  •     najnowszymi badaniami i sposobami działań w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego
        oraz gospodarki przestrzennej,
  •     programowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego,
  •     oprogramowaniem związanym z projektowaniem urbanistycznym typu ArcGIS oraz systemami informacji przestrzennej

Więcej informacji o rekrutacji i opłatach.