REKRUTACJA - XV edycja SP Zarządzanie nieruchomosciami

Zarządzanie nieruchomościami
(od 2004 roku na rynku)
Studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami przygotowują do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.
Uczestnicy studiów poznają zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii a także podstawy wiedzy technicznej.
Następnie zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami
w tym przede wszystkim z zasadami zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.
Obok wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne ważne w codziennej pracy zarządcy nieruchomości.

Celem studiów jest poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.
Aby to osiągnąć uczestnicy studiów na początku poznają zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii a także podstawy wiedzy technicznej.
Następnie zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami w tym przede wszystkim z zasadami zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.
Obok wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne ważne w codziennej pracy zarządcy nieruchomości.

Rekrutacja.