SkySnap i Wydział Geodezji i Kartografii PW zbudują narzędzie AI do wykrywania elementów budowlanych oraz zmian na placu budowy!

Wydział Geodezji i Kartografii i Kartografii Politechniki Warszawskiej realizuje nowy projekt badawczo-rozwojowy z firmą SkySnap sp. z o.o.

Tematem badań jest wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w inwentaryzacji i rozpoznawaniu obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie przetwarzania danych pozyskanych dronem.

W związku z 5 letnim doświadczeniem firmy SkySnap w wykorzystaniu dronów do monitoringu postępów prac budowlanych dla największych firm budowlanych w Polsce: PORR, Strabag, Mostostal Warszawa, Budimex oraz ubiegłoroczną weryfikacją inwestycji kolejowych dla PKP PLK, firma podjęła starania o realizację projektu badawczo-rozwojowego we wsparciu Politechniki Warszawskiej. Współpracując z reprezentantami rynku budowlanego wraz z partnerami technologicznymi zauważono dużą potrzebę zautomatyzowania pomiarów oraz analiz przestrzennych na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Trend rozwoju cyfryzacji budownictwa, ograniczenie ingerencji człowieka, coraz lepsze algorytmy i dane to kolejne argumenty, aby budować zaawansowany mechanizm do zarządzania placem budowy.

Inicjatywa SkySnap została pozytywnie poparta przez partnerów branżowych. Zaowocowało to utworzeniem konsorcjum z Wydziałem Geodezji i Kartografii PW i startem konsorcjum w konkursie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka Ścieżka

W ramach projektu badawczego „Prace B+R w procesie inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie przetwarzania danych pozyskanych dronem”, we współpracy z ekspertami z Wydziału Geodezji i Kartografii PW stworzona zostanie metodyka oraz narzędzie do analizy obrazu umożliwiające inwentaryzację i modelowanie elementów infrastruktury technicznej i transportowej. Osiągnięcia projektu znajdą zastosowanie w procesie realizacji inwestycji drogowych, kolejowych i energetycznych.

Główne zadania do zrealizowania w projekcie to:

  • wypracowanie skutecznych algorytmów uczenia maszynowego służących do wykrywania obiektów na zdjęciach i modelach 3D,
  • testowanie poprawności działania algorytmów w różnych warunkach terenowych
  • integracja wyników pracy algorytmów uczenia maszynowego ze środowiskiem BIM,
  • projekt, budowa i wdrożenie kompleksowego narzędzia monitoringu postępu prac budowlanych w oparciu o dane pozyskane z dronów.

Wszystkich przedstawicieli branży budowlanej, zarówno projektantów, jak i firmy budowlane zapraszamy do podjęcia współpracy w ramach projektu. Wystarczy krótka wiadomość do lidera konsorcjum: office@skysnap.pl.