Sesja egzaminacyjna 2020

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

GIK_IIs_Semestr_2_wrzesien (pdf, 97,42 kB)

Studia niestacjonarne I stopnia

GIK_In_Semestr_1-7_wrzesien (pdf, 143,68 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GiK_IIn_Semestr_2_czerwiec (pdf, 104,28 kB)
GIK_IIn_Semestr_1-3_wrzesien (pdf, 136,32 kB)

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

GP_IIs_Semestr_2_wrzesien (pdf, 64,17 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GP_IIn_Semestr_2_czerwiec (pdf, 106,70 kB)
GP_IIn_Semestr_1-3_wrzesien (pdf, 144,61 kB)

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia