Terminy konsultacji - sem. zimowy 2022

Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

ZGiAG Konsultacje 2022_2023 (pdf, 281,89 kB)

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych

ZGIPS Konsultacje 2022_2023 (pdf, 284,30 kB)

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

Zakład Kartografii

ZK Konsultacje 2022_2023 (pdf, 283,53 kB)

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ZKiGN Konsultacje 2022_2023 (pdf, 282,83 kB)