2017 - Międzynarodowe warsztaty urbanistyczne

III Międzynarodowe Akademickie Warsztaty Urbanistyczne 2017 - „Miasto otwarte, miasto zamknięte”

III Międzynarodowe Akademickie Warsztaty Urbanistyczne 2017odbyły się w dniach 1 – 10 czerwca 2017 roku, w ramach współpracy konsorcjum złożonego z sześciu partnerów: 

  • Politechniki Warszawskiej
  • Uniwersytetu Paris-Sorbonne
  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  • Urzędu Dzielnicy Wilanów
  • Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu Francuskiego w Polsce

W warsztatach wzięli udział studenci polscy i francuscy, z uczelni zaangażowanych w projekt, którzy pracowali w międzynarodowych zespołach pod opieką kadry dydaktycznej. Przewodnim tematem III edycji Międzynarodowych Akademickich Warsztatów Urbanistycznych, były osiedla grodzone.

Warsztaty objęte zostały opieką Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu Francuskiego w Polsce.

Opis tematyki warsztatów:

Temat:

Miasto otwarte, miasto zamknięte. Nowe osiedla często są grodzone lub niedostępne. Na skutek tego rozwoju miasto oferuje mniej przestrzeni publicznych i zmniejszoną dostępność do sklepów i usług. Czy istnieją alternatywy?

Cel:

Zaproponowanie rozwiązań uwzględniających nierzadko sprzeczne oczekiwania developerów, władz publicznych, mieszkańców i innych użytkowników przestrzeni miejskiej.

Teren:

Wilanów jest jedną z 18 dzielnic m.st. Warszawy. Jest znany z zespołu pałacowo-parkowego, jednego z najpiękniejszych zabytków europejskiego baroku, jest również najrzadziej zaludnioną dzielnicą Warszawy. W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny wzrost liczby mieszkańców, związany przede wszystkim z rozbudową osiedla Miasteczko Wilanów.

Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na3 grupy 10 osobowe. Każda z grup pracowała na innym obszarze badawczym. W ramach każdej z grup działały 3 zespoły tematyczne: 

  • zespół od zagadnień społecznych
  • zespół od zagadnień ekonomicznych
  • zespół projektowy