2020-2023 - ARL International Working Group on Land Policies

 

 

Dr inż. arch. Małgorzata Barbara Havel jest reprezentantką Polski w Międzynarodowej Grupie Roboczej ARL "German Land Policy Revisited - Reflections and Lessons from Abroad".

https://www.arl-net.de/de/blog/german-land-policy-revisited-%E2%80%93-reflections-and-lessons-abroad

Dostępność instrumentów z zakresu polityki przestrzennej i polityki gruntowej stanowi podstawę koordynacji procesów zagospodarowania przestrzennego i odpowiedzi na wyzwania związane z mieszkalnictwem dostępnym. Po raz pierwszy od wielu lat pytanie o to, jak należy postępować z gruntami i własnością gruntów, wzbudza międzynarodowe zainteresowanie naukowców.

Niedobór mieszkań po przystępnych cenach na obszarach miejskich wywołuje dotychczas uśpioną w debacie publicznej w Niemczech dyskusję na temat strategicznej polityki przestrzennej i polityki gruntowej. Innowacyjne rozwiązania, takie jak ograniczenia cen najmu czy wywłaszczenia gruntów, są obecnie przedmiotem dyskusji w praktyce planistycznej i kształtowaniu polityki przestrzennej. Dodatkowo, podczas gdy w centrach miast występuje niedobór mieszkań, w krajobrazie podmiejskim nadal powiększają się obszary zabudowy jednorodzinnej. Przekształcanie otwartych krajobrazów podmiejskich pod infrastrukturę transportową i tereny mieszkaniowe nie ulega prawie żadnemu spowolnieniu - mimo dążenia do znacznej oszczędności gruntów w Niemczech.

Wyzwania te są częścią kwestii użytkowania gruntów, czyli pytania o to, jak polityka przestrzenna w ogóle, a zwłaszcza planowanie przestrzenne, powinny radzić sobie z własnością gruntów. Problem ten jest obecnie w Niemczech tak istotny, że nawet rozpoczęła się debata na krajowym szczeblu politycznym i powołano również rządową Komisję Ekspertów.

Międzynarodowa grupa robocza "German Land Policy Revisited - Reflections and Lessons from Abroad" zainspiruje niezbędną debatę w Niemczech i odniesie ją do innych krajów europejskich. Międzynarodowi renomowani eksperci w dziedzinie polityki przestrzennej i planowania przestrzennego spotkają się i przedyskutują palące kwestie (nie tylko) dotyczące niemieckiej polityki gruntowej. Głównymi zagadnieniami będą sposoby wykorzystania instrumentów polityki przestrzennej oraz ich strategiczne zastosowanie w celu efektywnego, skutecznego, sprawiedliwego i zgodnego z prawem zarządzania ograniczonymi zasobami przestrzeni, tak aby sprostać wyzwaniom naszych czasów w zakresie planowania.