Dr inż. Andrzej Borkowski nominowany do nagrody "Nauczyciel Roku"

Konkurs "Nauczyciel Roku" organizowany jest przez "Polska Times", i.pl oraz Nasze Miasto. Serdecznie gratulujemy nominacji oraz zachęcamy do oddawania głosów poprzez stronę internetową konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują wiedzę. Głosowanie na nauczycieli akademickich odbywa się najpierw na szczeblu wojewódzkim i trwa do 13 grudnia 2022 roku. Zwycięzcy kolejno awansują do ogólnopolskiego finału, którego zwieńczeniem będzie uroczysta wielka gala na Zamku Królewskim w Warszawie, wiosną 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką dr. inż. Andrzeja Borkowskiego, a także z informacją o innych nominowanych do konkursu, na stronie głównej Politechniki Warszawskiej.

Andrzej Borkowski pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. W swojej pracy naukowej zajmuje się technologiami CAD, GIS, BIM. Specjalizuje się zwłaszcza w technologii BIM i jej holistycznym wykorzystaniu w planowaniu przestrzennym.

Członek zarządu Naukowego Towarzystwa Rewitalizacji, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Autor dwóch książek, współautor 3 monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.