Programy studiów GP

Program studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz w latach następnych

Uchwała nr 19/2019 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna w związku z realizacją zadania w ramach Projektu NERW 2 PW

Uchwała nr 22/2019 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 12 września 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Program studiów stacjonarnych I stopnia - semestry I-VII

Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Program studiów stacjonarnych I stopnia dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2013/2014 oraz w latach następnych (program wygasający)

Program studiów stacjonarnych I stopnia - semestry I-VII

Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Program studiów stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się w lutym 2019 r. oraz w latach następnych

Uchwała nr 17/2018 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w programie kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek Gospodarka Przestrzenna w związku z realizacją zadania 5 w ramach Projektu NERW PW

Program studiów stacjonarnych II stopnia - semestry I-III

Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym 

Program studiów niestacjonarnych I stopnia

Program studiów niestacjonarnych I stopnia - semestry I-VIII

Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Program studiów niestacjonarnych II stopnia

Program studiów niestacjonarnych II stopnia - semestry I-IV

Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Wykaz przedmiotów uzupełniających dla osób z dyplomem licencjata