Pełnomocnicy i Komisje 2020-2024

Komisja

Skład osobowy

Tytuł/stopień naukowy – Imię i nazwisko

ds. Programów Kształcenia dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni - przewodniczący
dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni
dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. uczelni
dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni
dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
dr hab. inż. Paweł Pędzich
dr inż. Anna Fijałkowska
dr inż. Joanna Jaroszewicz
dr inż. Robert Łuczyński
dr inż. arch. Anna Majewska
dr inż. Jakub Markiewicz
dr inż. Tomasz Olszak
dr inż. Dominik Próchniewicz
dr inż. Alicja Sadowska
mgr inż. Miłosz Gnat
dwóch przedstawicieli studentów
ds. Jakości Kształcenia dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni - przewodniczący
dr hab. inż. Tomasz Liwosz
dr inż. Sławomir Łapiński
dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska
dr inż. Sebastian Różycki
dr inż. Natalia Sajnóg
Małgorzata Jankowska
przedstawiciel doktorantów
przedstawiciel studentów

 

Pełnomocnik Dziekana

Tytuł/stopień naukowy

Imię i nazwisko

ds. zapewnienia jakości kształcenia dr hab. inż. Rober Olszewski, prof. uczelni
ds. zamówień publicznych dr Rafał Godlewski
ds. międzynarodowych programów edukacyjnych dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki inż. Krzysztof Gałajda
ds. techniczno-gospodarczych  
ds. rankingów dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. uczelni
ds. współpracy z Centrum Informatyzacji oraz Działem ds. Cyberbezpieczeństwa Jakub Szudrowicz

 

Komisja Dziekańska

Skład osobowy

Tytuł/stopień naukowy – Imię i nazwisko

ds. informatyzacji dr inż. Andrzej Borkowski - przewodniczący
dr inż. Paweł Kowalski - zastępca przewodniczącego
mgr inż. Maciej Delnicki
dr inż. Anna Fijałkowska
mgr inż. Miłosz Gnat
mgr inż. Oskar Graszka
mgr inż. Iwona Jankowska
dr inż. Michał Kowalczyk
mgr inż. Jakub Łobodecki
mgr inż. Kazimierz Salak
mgr inż. Kinga Węzka
przedstawiciel studentów
ds. współpracy międzynarodowej dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska - przewodnicząca
dr inż. Agnieszka Cieśla
dr inż. Anna Fiedukowicz
dr inż. Wioleta Krupowicz
prof. dr hab. Inż. Zdzisław Kurczyński
dr inż. Jakub Markiewicz
dr inż. Natalia Sajnóg
dr Hanna Trojanowska
mgr inż. Kinga Węzka
dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. uczelni
przedstawiciel studentów
ds. promocji dr inż. Sławomir Łapiński - przewodniczący
mgr inż. Iwona Jankowska
mgr inż. Oskar Graszka
dr inż. Magdalena Karabin-Zych
dr inż. Paweł Kowalski
mgr inż. Łukasz Kuzak
mgr inż. Dorota Marjańska
dr inż. Tomasz Olszak
mgr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek
mgr inż. Katarzyna Szulczewska
przedstawiciel studentów kierunku geodezja i kartografia
przedstawiciel studentów kierunku gospodarka przestrzenna
przedstawiciel studentów kierunku geoinformatyka

 

Funkcja

Tytuł/stopień naukowy

Imię i nazwisko

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony danych osobowych dr hab. Paweł Bylina, prof. uczelni
Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku gospodarka przestrzenna mgr inż. Marianna Ulanicka
Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku geoinformatyka mgr inż. Miłosz Gnat
Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia mgr inż. Iwona Jankowska
Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia specjalność Mobile Mapping and Navigation mgr inż. Kinga Węzka
Opiekun pierwszego roku studiów niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia dr inż. Robert Łuczyński
Koordynator ds. Systemu POL-on mgr inż. Katarzyna Szulczewska

Wydziałowi Koordynatorzy katalogów ECTS na kierunku:

gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

geodezja i kartografia

 

 

 

 

geoinformatyka

 

mgr inż. Monika Piotrkowska

dr inż. Wioleta Krupowicz

dr inż. Andrzej Borkowski

mgr inż. Maciej Delnicki

 

mgr inż. Dominika Staniszewska

mgr inż. Viktor Szabò

dr inż. Sławomir Łapiński

dr inż. Maria Kowalska

 

mgr inż. Miłosz Gnat

Administrator strony internetowej Wydziału mgr inż. Iwona Jankowska
Koordynator obsługi skrzynki w systemie e-PUAP mgr Anna Kalinowska