26. Festiwal Nauki na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

W dniach 16-30 września 2022 r. odbywa się 26. edycja Festiwalu Nauki. Współorganizatorem wydarzeń w ramach Festiwalu jest Wydział Geodezji i Kartografii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tegoroczną ofertą.

W ramach tegorocznego Festiwalu organizowanych jest wiele aktywności, w których będą uczestniczyć pracownicy i studenci Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

1) W dniu 21 września w godz. 19.00-21.00 odbędzie się zdalnie Wieczór z Nauką pt. "Miasto w kryzysie - innowacyjne rozwiązania przestrzenne". Punktem wyjścia do organizacji Wieczoru był projekt "Innovative spatial solutions minimizing the negative effects of the COVID-19 pandemic in conditions of limited social mobility" realizowany w ramach konkursu IDUB against COVID-19, zakończony w sierpniu 2022 r. Podczas Wieczoru zaprezentowane zostaną najciekawsze wyniki projektu, w szerszym kontekście sytuacji kryzysowych dotykających miasta i obszary podmiejskie oraz możliwości ich rozwiązania.

Podczas Wieczoru poruszone zostaną tematy:

  • 19:00 - Jak znaleźć wolne przestrzenie w mieście i jak je zagospodarować w sytuacji kryzysowej?
  • 19:30 - Zdrowe, wspierające środowisko zamieszkania i jego znaczenie w strukturze miasta
  • 20:00 - Duże miasto a strefa podmiejska. Plusy i minusy
  • 20:30 - Turystyka weekendowa i obszary wiejskie. Przyszłość czy konieczność?

Koordynatorzy prezentowanych tematów: prof. dr hab. Alina Maciejewska, dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni, dr hab. inż. Anna Majewska, dr inż. arch. Agnieszka Cieśla

Osoby zainteresowane zapraszamy do dołączenia do spotkania: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

2) W dniach 23-30 września dostępna będzie wystawa pt. "Niemieckie obozy działające na ziemiach Polski w latach 1939-1945 – zdjęcia i materiały z badań" organizowana przez dr. inż. Sebastiana Różyckiego.

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prowadzi multidyscyplinarne badania związane z funkcjonowaniem niemieckich obozów zagłady, koncentracyjnych i pracy funkcjonujących w latach 1939 - 1945. Podejmowane działania na rzecz upowszechniania nauki mają na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki, a podmiotami działającymi w sferze społecznej. Niniejsza wystawa zaprezentuje zdjęcia wykonane podczas prac terenowych prowadzonych w miejscach pamięci tj. m. in. na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II, Obozu Pracy Treblinka I, Obozu Zagłady w Kulmhof. Na wystawie zostaną przedstawione również archiwalne zdjęcia lotnicze, mapy oraz dokumenty i relacje świadków wykorzystywane podczas badań.

Wystawa została tak przygotowana by zaprezentować wszystkie etapy badań związanych z poszukaniem obiektów i miejsc, które w wielu przypadkach nie zachowały się do dzisiaj, a pamięć o nich przemija. Zdjęcia to głównie detale, które pozostały w terenie, ale również kadry przedstawiające prace prowadzone w terenie m. in. badania archeologiczne.

Otwarcie wystawy odbędzie się 23 września o godzinie 12.00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW na III piętrze u wylotu głównych schodów. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

3) W dniach 26-30 września odbywać się będzie kilkanaście lekcji festiwalowych dla zgłoszonych szkół i prowadzonych przez pracowników oraz studentów Naszego Wydziału.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzeń Festiwalu Nauki i zapraszamy do aktywnego udziału.

Aktualny, pełny program 26. Festiwalu Nauki z opisem wszystkim organizowanych wydarzeń dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://festiwalnauki.edu.pl/program