Dzień Geoinformatyki PW 2022

W dniu 27 czerwca 2022 roku w Politechnice Warszawskiej po raz kolejny zorganizowany został "Dzień Geoinformatyki PW". Wydarzenie to było okazją do spotkania się studentów, interesujących się geoinformatyką, z pracodawcami.

W pierwszej części wydarzenia, zorganizowanego w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, absolwenci i obecni dyplomanci kierunku „geoinformatyka”, zaprezentowali główne tezy, założenia i efekty uzyskane podczas realizacji prac dyplomowych. Wśród prezentowanych tematów były m.in. „ Opracowanie aplikacji do planowania i analiz tras podróży z uwzględnieniem założonych kryteriów z wykorzystaniem bazy danych Redis”, „Opracowanie narzędzia do monitorowania realizacji inwestycji drogowych z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, „Wykorzystanie technologii Unreal Engine do stworzenia aplikacji do wizualizacji i analizowania danych przestrzennych 3D”, „Przygotowanie środowiska testowego dla wybranych okularów do wirtualnej rzeczywistości (VR) w kontekście zastosowań geoinformacyjnych".

W drugiej części firmy przedstawiały swoje oferty praktyk i pracy dla studentów. Prezentowały się takie firmy i instytucje jak PwC,  SkySnap, SmartFactor, NetWorkS!, ESRI, Hexagon, CBA. Warto także podkreślić, że wielu menedżerów z prezentujących się firm to absolwenci Wydziału Geodezji i Kartografii. Wszyscy pracodawcy zgodnie podkreślali, że oferta pracy dla geoinformatyków jest szeroka, różnorodna i atrakcyjna. Geoinformatycy znajdą zastrudnienie w firmach informatycznych, w firmach tworzących oprogramowanie GIS, w procesach zaawansowanego przetwarzania danych z dronów czy samochodów pomiarowy,  a także w analizach prowadzonych na rzecz służb specjalnych takich jak CBA. Na koniec studenci i formy prowadzili indywidualne rozmowy o współpracy.

Zapraszamy na kolejne spotkanie za rok!