Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Szanowni Państwo!
W dniu 18.11.2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjno–informacyjne grupy inicjatywnej utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W  spotkaniu uczestniczyło 14 absolwentów reprezentujących 12 roczników ukończenia studiów. W dyskusji oraz w głosowaniu uczestnicy spotkania opowiedzieli się za utworzeniem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, sfederowanego/współpracującego ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej.

Osoby z grupy inicjatywnej  zwracają się do Absolwentek i Absolwentów Wydziału z następującym przesłaniem:

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Absolwentki i Absolwenci Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej

Jesteśmy absolwentami znakomitego Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Z latami studiów spędzonymi w murach uczelni (z legendarną „Wylęgarnią” włącznie), praktykami wakacyjnymi w urokliwym Grybowie i innych miejscowościach kraju, pobytami i rozrywką w klubach studenckich, rajdami turystycznymi, imprezami sportowymi, mieszkaniem w akademiku wiążą się nasze najmilsze, najwspanialsze wspomnienia, sentyment i nostalgia, a także wdzięczność wobec Alma Mater i macierzystego Wydziału.
Dostrzegając chęć utrzymywania stałych kontaktów z Wydziałem i Uczelnią,  pielęgnowania łączących nas więzi, utrzymywania wzajemnych i nawiązywania nowych kontaktów oraz kierując się celami i potrzebami:

 • propagowania osiągnięć Wydziału i Uczelni,
 • integracji środowiska, tworzenia płaszczyzny do współpracy absolwentów Wydziału i Uczelni, wymiany doświadczeń, świadczenia pomocy koleżeńskiej,
 • stworzenia nowych możliwości komunikacji absolwentów Wydziału (m.in. spotkania okazjonalne, tematyczne, strona internetowa, zjazdy absolwentów, bale wydziałowe, imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe, wspólne wyjazdy krajowe i zagraniczne),
 • utrzymywania kontaktów z absolwentami mieszkającymi za granicą,
 • prezentowania i promowania osiągnięć absolwentów,
 • czczenia pamięci o absolwentach i ich osiągnięciach,
 • wykorzystywania potencjału, dorobku zawodowego absolwentów do kształtowania wizerunku/image Wydziału i Uczelni,
 • włączania się absolwentów w życie Wydziału i Uczelni oraz zaangażowania (w tym materialnego wsparcia)  na rzecz Wydziału i Uczelni,
 • propagowania profesjonalizmu, zasad etycznego postępowania i solidarności koleżeńskiej

Tworzymy:
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW sfederowane/współpracujące z działającym na uczelni Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (SAiP PW).
W naszych działaniach będziemy wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie daje współpraca/członkostwo w SAiP PW: Statut (zanim opracowany  zostanie Statut Stowarzyszenia Wydziałowego), działalność Fundacji PW, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez SAiP PW, korzystanie z pomieszczeń Klubu Absolwenta i inne.
Realizując cele Stowarzyszenia będziemy chcieli utrzymywać kontakty i współpracować z naszymi młodszymi Kolegami - studentami Wydziału oraz ich reprezentacją - Wydziałowym Samorządem Studenckim.
Zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy - Absolwentki i Absolwenci naszego Wydziału o wstępowanie i aktywny udział w pracach Stowarzyszenia Wydziałowego. Działając wspólnie możemy być znowu razem, wydłużamy naszą młodość, odświeżamy najmilsze wspomnienia. Uczestnicząc w pracach Stowarzyszenia i współpracując będziemy bliżej problemów Wydziału i Uczelni, stąd i będziemy także  lepiej znali  potrzeby i możliwości odwdzięczenia się i wsparcia.
W momencie tworzenia  działalność chcemy oprzeć na liderach poszczególnych roczników, którzy zwrócą się do Was z propozycją wstępowania do Stowarzyszenia i współpracy. Chcielibyśmy, aby pierwszą dużą imprezą Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału GiK PW było spotkanie w klubie „Stodoła” na wiosnę 2022 r. wieńczące Jubileusz 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW.
Liczymy i czekamy na Was! Do zobaczenia!

Grupa Inicjatywna:

 • Adam Zaborowski(1973)
 • Janusz Walo(1992)
 • Andrzej Pachuta(1976)
 • Andrzej Kaczyński(1969)
 • Ryszard Preuss(1971)
 • Dariusz Kuźmicz(1972)
 • Jerzy Kozłowski(1972)
 • Grzegorz Matuszewski(1973)
 • Zbigniew Kaźmierczak(1974)
 • Marek Woźniak(1975)
 • Leszek Cichy(1977)
 • Paweł Zając(1987)
 • Dariusz Gotlib(1995)
 • Kinga Węzka(2008),