LEKTORATY JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY

LEKTORATY JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY poziom B2+ dla studentów niestacjonarnych II stopnia Geodezji i Kartografii organizowane przez Studium Języków Obcych w semestrze zimowym 2021/2022

Informacje dotyczące lektoratów na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-magisterskie/

Więcej informacji na:

https://www.gik.pw.edu.pl/Studenci/Jezyki-obce