Języki obce

Studium Języków Obcych

Politechnika Warszawska

sjo.pw.edu.pl


Koordynator Studium Języków Obcych ds. współpracy z wydziałem GiK:

mgr Michał Okólski

e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl

Zapisy na lektoraty z języka angielskiego, poziom B2+ dla studentów stacjonarnych II stopnia