Języki obce

Studium Języków Obcych

Politechnika Warszawska

sjo.pw.edu.pl


Koordynator Studium Języków Obcych ds. współpracy z wydziałem GiK:

mgr Michał Okólski

e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl

LEKTORATY JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY poziom B2+ dla studentów niestacjonarnych II stopnia Geodezji i Kartografii organizowane przez Studium Języków Obcych w semestrze zimowym 2021/2022