Języki obce

Studium Języków Obcych

Politechnika Warszawska

sjo.pw.edu.pl


Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć językowych na Wydziale Geodezji i Kartografii:

mgr Michał Okólski

e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl

Studia niestacjonarne I stopnia - Semestr letni 2019/2020