Dokumenty rekrutacyjne 2022 - DRONY

PRZYCZYTAJ UWAŻNIE CAŁY PONIŻSZY TEKST

W REKRUTACJI MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ JEDYNIE STUDENCI STUDIÓW INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH I STOPNIA (SEMESTRY IV-VII) ORAZ STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH STACJONARNYCH.

____________________________________

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznaj się z przewidzianymi działaniami w Projekcie:

kurs przygotowawczy dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii w zakresie uprawnień do obsługi i wykorzystania bezzałogowych statków latających w pracach z zakresu inżynierii geoprzestrzennej. Szkolenie obejmuje część teoretyczną (16 h) i część praktyczną (20 h). Następnie odbędzie się szkolenie on-line z opracowywania danych z BSL (około 30 h samokształcenia).

Przewidywana realizacja zajęć marzec 2022-maj 2022 (zajęcia teoretyczne: stacjonarnie w GG PW, zajęcia praktyczne: na terenie Centrum Olimpijskiego przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa).

Przed przystąpieniem do kursu Uczestnik jest zobowiązany do rejestracji operatora i uzupełnieniu profilu pilota oraz ukończyć szkolenie on-line i zaliczyć test on-line na kompetencje pilota A1/A3 na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl.

Pierwsze zajęcia teoretyczne dla pierwszej grupy przewiduje się w marcu/na początku kwietnia. Zajęcia będą trwały 2 x 8 h (z przerwą).

Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

Uczestnik może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów: koszt egzaminu na zakończenie kursu (50 zł) – jeżeli zdecyduje się na przystąpienie do egzaminu.

 

1. Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji:

Po ukończeniu szkolenia z zakresu NSTS pilot uzyskuje certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” wydane przez wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego. Kurs będzie przygotowywał Uczestników do przystąpienia do egzaminu umożliwiającego zdobycie uprawnień do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej < 4 kg (NSTS-05).

Na wymienione powyżej zajęcia trzeba zarezerwować sobie we wskazanym powyżej okresie: około 1 weekendu oraz 20 h na zajęcia praktyczne z instruktorem w umówionych wcześniej godzinach.

Terminy zajęć nie będą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

Harmonogram zajęć dla wszystkich grup będzie wysyłany do uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, zaś rozpiski zajęć minimum tydzień przed planowanym działaniem.

W przypadku nieobecności na zajęciach, za zgodą Kierownika Projektu, można odrabiać zajęcia w ustalonych z Instruktorem terminie.

__________________________________________________________________________________

 

REKRUTACJA TRWA OD 11 MARCA 2022 R. (godz. 8:00) DO 15 MARCA 2022 R. (godz. 23:59).

Regulamin rekrutacji do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_2022 (pdf, 384,73 kB)

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.office.com/r/PGVcGPM3P3

Dokumenty rekrutacyjne do IV edycji projektu:

1. Oświadczenie uczestnika projektu

___

2. Deklaracja uczestnika projektu

___

Wypełnione dokumenty należy wydrukować i czytelnie podpisać w oznaczonych miejscach, a następnie załączyć do formularza zgłoszeniowego w formie plików .pdf o następujących nazwach:

41_NazwiskoImię_oświadczenie_NERW.pdf (przykład: 41_KowalskiJan_oświadczenie_NERW.pdf)

41_NazwiskoImię_deklaracja_NERW.pdf (przykład: 41_KowalskiJan_deklaracja_NERW.pdf)

W odpowiedzi na wypełniony formularz potencjalny uczestnik otrzyma link do testu, które należy bez zbędnej zwłoki wypełnić. Wynik z testów może mieć wpływ na wynik rekrutacji (zgodnie z regulaminem).

______________________________________________________

Liczba miejsc w II edycji (marzec-maj 2022): 20 miejsc (9 grupy GIK, 9 grupy GP, 2 grupy GI).

W przypadku braku zgłoszeń z danego kierunku studiów, miejsca będą przesuwane dla zgłoszeń z innych kierunków studiów.

Osoba kontaktowa: magdalena.pilarska@pw.edu.pl