Konferencja Naukowo-Techniczna

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Uprzejmie informujemy,
że w dniach 27-28.05.2021 r.
odbędzie się XV Konferencja Naukowo-Techniczna
z cyklu: AKTUALNE PROBLEMY W GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ
pt. „Kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych"

Konferencja, z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, ma na celu prezentację aktualnych dokonań w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także dyskusję na temat kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych mile widziani będą przedstawiciele pokrewnych dyscyplin technicznych takich jak: mechanika konstrukcji, geotechnika, budownictwo wodne, budownictwo podziemne, budowa maszyn, górnictwo etc.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 konferencja będzie prowadzona w trybie zdalnym.

Przewidujemy możliwość prezentacji referatów w formie wystąpień zdalnych lub w postaci posterów.

Zaplanowane jest również forum dyskusyjne w zakresie standardów technicznych w geodezji inżynieryjnej oraz przepisów prawnych dotyczących geodezyjnych pomiarów inżynierskich.

Więcej informacji na stronie: https://apgi.gik.pw.edu.pl/