Badania i nauka

W Zakładzie prowadzone są tematy naukowo-badawcze

Doskonalenie metod analizy dokładności dla specyficznych zadań pomiarowych geodezji inżynieryjnej oraz rozwijanie teorii niezawodności i metod wykrywania błędów grubych w układach obserwacyjnych
Metodologia konstruowania zautomatyzowanych systemów pomiarowo-kontrolnych i tworzenia lokalnych systemów informacji geograficznej
Projektowanie systemów monitorowania przemieszczeń obiektów inżynierskich oraz wyznaczania parametrów deformacyjnych
Doskonalenie geodezyjnych technik pomiarowych w zakresie precyzyjnych pomiarów inżynierskich.
Uwzględnianie obserwacji geodezyjnych, geofizycznych, satelitarnych i zobrazowań cyfrowych w postępowaniu określania geometrii oraz wyznaczania zmian kształtu obiektów sztucznych i naturalnych.
DES (Division of Engineering Surveying) research priorities:

  • Development of deformation monitoring systems for building and engineering structures
  • Research in internal reliability analysis of engineering survey networks
  • Examination of effectiveness of outlier detection strategies

Zadania badawcze są zgodne z obserwowanymi na świecie kierunkami rozwoju dyscypliny naukowej geodezja inżynieryjna. Szczególny akcent położony będzie na konstruowanie zautomatyzowanych systemów monitorowania przemieszczeń i deformacji, bazujących na informacjach pochodzących z technik geodezyjnych i nie geodezyjnych. Istotnym obszarem badań będzie również problematyka analiz niezawodności układów obserwacyjnych oraz metod i algorytmów diagnostyki.

Ważnym obszarem działalności badawczej jest wspomaganie prowadzenia budowli o skomplikowanej geometrii i wysokich wymaganiach dokładnościowych, a także prowadzenie monitoringu przemieszczeń obiektów inżynierskich wysokiego ryzyka (zapory wodne, zbiorniki, zagrożone obiekty zabytkowe) z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dokładności i niezawodności wyników.

Zakład nadzorował prace geodezyjne związane z budową wszystkich faz budowy I Linii Metra, budową mostu Świętokrzyskiego i Siekierkowskiego oraz zakładaniem osnowy i systemu monitowania II Linii Metra.
Zakład prowadził badania przemieszczeń obiektów hydrotechnicznych m. in. dla Elektrowni Rybnik, Żarnowiec, Żar, Wióry, Włocławek oraz monitorowanie przemieszczeń i deformacji budowli zabytkowych: Teatru Wielkiego, Łazienek Królewskich, Kościoła Św. Anny, Pałacu Ogstrowskich oraz wybranych obiektów inżynierskich Elektrowni Bełchatów (kominy, chłodnie kominowe, galerie nawęglania).