Zespół inwentaryzacji, modelowania i ocen stanu obiektów inżynierskich

Politechnika Warszawska
Inżynieria Lądowa i Transport

Więcej informacji

Zespół monitorowania przemieszczeń i analiz deformacji

Politechnika Warszawska
Inżynieria Lądowa i Transport

Więcej informacji

dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni

Kierownik Zakładu

 • Dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. uczelni
 • Dr inż. Sławomir Jastrzębski
 • Dr inż. Krzysztof Karsznia
 • Dr inż. Maria Elżbieta Kowalska
 • Dr inż. Sławomir Łapiński
 • Dr inż. Waldemar Odziemczyk
 • Dr inż. Alicja Sadowska
 • Mgr inż. Iwona Jankowska
 • Mgr inż. Mariusz Pasik
 • Mgr inż. Ewa Świerczyńska
 • Mgr inż. Krzysztof Książek

Na zlecenie:

 • Dr inż. Jerzy Wojciechowski

Zadania badawcze zgodne są z obserwowanymi na świecie kierunkami rozwoju geodezji inżynieryjnej.

Szczególny akcent Kładziemy na konstruowanie zautomatyzowanych systemów monitorowania przemieszczeń i deformacji, bazujących na informacjach pochodzących z technik geodezyjnych i nie geodezyjnych.

Istotnym obszarem badań jest problematyka analiz niezawodności układów obserwacyjnych oraz metod i algorytmów diagnostyki a także wspomaganie prowadzenia budowli o skomplikowanej geometrii i wysokich wymaganiach dokładnościowych, a także prowadzenie monitoringu przemieszczeń obiektów inżynierskich wysokiego ryzyka takich jak zapory wodne, zbiorniki, zagrożone obiekty zabytkowe.

Szanowni Państwo,

w dniach 27-28 maja 2021 r. odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna
z cyklu: Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej,
pt.: Kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych.

Zapraszamy na stronę konferencji.