Zespół inwentaryzacji, modelowania i ocen stanu obiektów inżynierskich

Politechnika Warszawska
Inżynieria Lądowa i Transport

Więcej informacji

Zespół monitorowania przemieszczeń i analiz deformacji

Politechnika Warszawska
Inżynieria Lądowa i Transport

Więcej informacji

Zadania badawcze zgodne są z obserwowanymi na świecie kierunkami rozwoju geodezji inżynieryjnej.

Szczególny akcent Kładziemy na konstruowanie zautomatyzowanych systemów monitorowania przemieszczeń i deformacji, bazujących na informacjach pochodzących z technik geodezyjnych i nie geodezyjnych.

Istotnym obszarem badań jest problematyka analiz niezawodności układów obserwacyjnych oraz metod i algorytmów diagnostyki a także wspomaganie prowadzenia budowli o skomplikowanej geometrii i wysokich wymaganiach dokładnościowych, a także prowadzenie monitoringu przemieszczeń obiektów inżynierskich wysokiego ryzyka takich jak zapory wodne, zbiorniki, zagrożone obiekty zabytkowe.

dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni

Kierownik Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych

 • Dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. uczelni
 • Dr inż. Waldemar Odziemczyk
 • Dr inż. Sławomir Łapiński
 • Dr inż. Alicja Sadowska
 • Dr inż. Maria Kowalska
 • Dr inż. Sławomir Jastrzębski
 • Dr inż. Jerzy Wojciechowski
 • Mgr inż. Mariusz Pasik
 • Mgr inż. Iwona Jankowska
 • Mgr inż. Ewa Świerczyńska
 • Mgr inż. Michał Grzyb

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XV Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu: Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej, pt.: Kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych,
która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2021 r.

Zapraszamy na stronę Konferencji >>>

REJESTRACJA na Konferencję >>>