Znak Politechniki Warszawskiej

NAUKA

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  1. analizy prawne i techniczne w zakresie prowadzenia katastru,
  2. prace eksperckie i naukowe z zakresu:
  • analizy i rozwoju nowoczesnych modeli katastralnych,
  • procedur podziałów nieruchomości,
  • gospodarki nieruchomościami na obszarach wiejskich,
  • metodyki scaleń oraz wyceny nieruchomości.