Aktualności

III Konkurs na najlepszą pracę magisterską ROZSTRZYGNIĘTY.

Miło jest nam poinformować, że praca magisterska, obroniona przez Panią Paulinę Krupińską zdobyła III nagrodę w III Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.
Dniu 29 września odbędzie się wręczenie nagrody.

Gratulujemy.

Dr inż. arch. Anna Kubicka w gronie finalistów programu Fundacji Tygodnika „Polityka”.

Dr inż. arch. Anna Kubicka z Wydziału Geodezji i Kartografii PW znalazła się w gronie finalistów 21. edycji programu Fundacji Tygodnika „Polityka”. Laureatów stypendiów i nagród finałowych poznamy 19 października.
Trzymamy kciuki !

Więcej informacji >>>

Story Maps - Studencka praktyka specjalności KiSIG

Na przełomie sierpnia i września studenci specjalności Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej (KiSIG) Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach realizacji praktyk studenckich opracowali Story Maps dla społecznie planowanego Turnickiego Parku Narodowego.

Studenci realizujący praktykę pod opieką dr hab. inż. Roberta Olszewskiego mieszkali w miejscowości Bezmiechowa k. Leska, odwiedzając zarówno sam obszar projektowanego Parku, jak i jego otulinę.

Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro"

W ramach Uroczystości Centralnych 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii w dniach 28 i 30 września 2021 r. odbędzie się (w formule online) Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro".

LINK na 30 września >>> bezpośredni do Cisco Webex.

Hasło: Geodezja2021

--------------------

Więcej informacji na stronie 100-lecia Wydziału >>>

Uroczysta Inauguracja

Zapraszamy na transmisję on-line

Uroczystości Centralne Obchodów 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii

Miło jest nam poinformować, że Uroczystości Centralne Obchodów 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbędą się w dniach:

30 września 2021, godzina 10:00 - Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Dużej Auli PW (możliwy udział stacjonarny po wcześniejszej rejestracji),

28 września 2021, godzina 9:00 - 16:30 - Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro" - forma zdalna,

30 września 2021, od godziny 16:00 - panel dyskusyjny Forum.

REKRUTACJA - III edycja SP Gospodarka Przestrzenna w praktyce

Studia podyplomowe
„Gospodarka Przestrzenna w praktyce” to studia dające wiedzę i praktyczne umiejętności związane z urbanistyką i gospodarką przestrzenną. Studia również umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z tematyką: rewitalizacji, podstaw gospodarki nieruchomościami, systemów planowania przestrzennego w Polsce i UE, programowaniem projektowo-analitycznym typu ArcGIS oraz systemami informacji przestrzennej (SIP).
Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką gospodarki i planowania przestrzennego, a w szczególności do pracowników samorządu terytorialnego, projektantów mpzp oraz suikzp.

REKRUTACJA - XVI edycja SP Systemy Informacji Przestrzennej

Cel główny:
poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do tworzenia systemu informacji przestrzennej i posługiwania się technologiami SIP.

Celem głównym studiów jest przygotowanie Uczestników do zastosowania technologii SIP w bieżących zadaniach wykonywanych w pracy zawodowej.
Cel ten jest realizowany poprzez poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do korzystania i tworzenia SIP oraz posługiwania się technologiami SIP.

Więcej informacji o rekrutacji i opłatach >>>

REKRUTACJA - XVII edycja SP Zarządzanie nieruchomosciami

Zarządzanie nieruchomościami (od 2004 roku na rynku)

Studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami przygotowują do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.
Studenci zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.

Więcej informacji o rekrutacji>>>
Opłaty >>>

REKRUTACJA - XXVIII edycja SP Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości
(od 1992 roku na rynku)
Studia Podyplomowe z wyceny nieruchomości uprawniają do odbycia praktyki zawodowej i przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego.
Program nauczania spełnia kryteria określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Więcej informacji o rekrutacji>>>
Opłaty >>>

Zdalne nauczanie na Wydziale Geodezji i Kartografii

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym będą kontynuowane po 29 maja 2020 r. Następuje również częściowe przywracanie działalności dydaktycznej  (w trybie stacjonarnym).

Więcej informacji oraz wykazy przedmiotów (zajęć) realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału.

Drzwi Otwarte online – część druga

Kolejna edycja wydarzenia dla kandydatów odbędzie się w symbolicznym terminie – dniu, w którym ruszają zapisy na studia w Politechnice Warszawskiej.

Zapraszamy już 1 lipca!

Wydział Geodezji i Kartografii   godz. 12.30-13.30      https://www.facebook.com/GiKPW

Wirtualne Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej (22-24 maja)

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach!

Studiuj na GiK-u !!!

Dlaczego warto? REKRUTACJA zasady i informacje dla kandydatów.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 (RKS 2020) – będący integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 – to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Ranking ocenia 70 kierunków studiów.

Perspektywy 2020 >>>

------------------------------------------------

W dniu 9 września 2020 r. Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Janusz Walo, Prof. uczelni z rąk JM Rektora

Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni nowym dziekanem w kadencji 2020-2024

Dziekan Wydziału dr hab. inż. J. Walo, prof. Uczelni

W dniu dzisiejszym (1 września 2020 r.) funkcję Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii na kadencję 2020-2024 obejmuje dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni.

Cała społeczność Wydziału życzy Panu Dziekanowi owocnej pracy, satysfakcji z dokonań naukowych pracowników i studentów oraz osiągnięcia założonych celów.

Rekrutacja na studia anglojęzyczne Geodesy and Cartography przedłużona!!

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodesy and Cartography została przedłużona do 21.09.2020 r.

https://zk.gik.pw.edu.pl/mmns/Admissions-and-Contact

Zapraszamy!

Nominacje dziekańskie na kadencję 2020-2024

 hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni; Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii odbiera nomnację z rąk JM Rektora PW

W dniu 9 września 2020 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji dziekańskich.

Z rąk JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby nominację odebrał dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii.

Nominacje na Prodziekanów na kadencję 2020-2024

Prodziekani na kadencję 2020-2024

W dniu 1 września 2020 r. funkcję Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii na kadencję 2020-2024 objął dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni.
W dniu 16 września 2020 roku JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał na kadencję 2020-2024:

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami nowych prodziekanów.

Prodziekan ds. organizacji i nauki - dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. Uczelni

Prodziekan ds. organizacji i nauki - dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni

W dniu 16 września 2020 roku JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał na kadencję 2020-2024 dr hab. inż. Katarzynę Osińską-Skotak, prof. uczelni na stanowisko Prodziekana ds. Organizacji i Nauki.

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką - dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką - dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni

W dniu 16 września 2020 roku JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał na kadencję 2020-2024 dr. hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. uczelni na stanowisko Prodziekana ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Prodziekan ds. studiów - dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni

Prodziekan ds. studiów - dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni

W dniu 16 września 2020 roku JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał na kadencję 2020-2024 dr hab. inż. Annę Bielską, prof. uczelni na stanowisko Prodziekana ds. studiów.

Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej - dr inż. Krzysztof Bakuła

Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej - dr inż. Krzysztof Bakuła

W dniu 16 września 2020 roku JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał na kadencję 2020-2024 dr. inż. Krzysztofa Bakułę na stanowisko Prodziekana ds. studenckich i współpracy międzynarodowej.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Zapraszamy na transmisję online 2 października 2020 r. o godz. 14:00

Rekrutacja na studia stacjonarne II st. na kierunki: Geodezja i Kartografia i Gospodarka Przestrzenna

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna.

ZOSTAŃ STUDENTEM WYDZIAŁU W ROKU JUBILEUSZOWYM!!!

Rekrutacja rusza już 11 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gik.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia