Seminarium naukowo-techniczne 13.03.2024

Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych, Politechnika Warszawska

zaprasza na Seminarium naukowo-techniczne:

Znaczenie monitoringu przemieszczeń i deformacji dla bezpieczeństwa inwestycji budowlanych

Miejsce: Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Gmach Główny sala 315

Data: 13 marca 2024 r. godzina rozpoczęcia 9.00

Cel seminarium

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych dotyczących znaczenia monitoringu przemieszczeń oraz deformacji w procesie inwestycyjnym. Podczas wystąpień przedstawione zostaną nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w zakresie monitorowania obiektów zagrożonych.
Zapraszamy wszystkich uczestników do czynnego udziału w panelu dyskusyjnym. Liczymy na obecność geodetów uprawnionych (zakres 4), którzy będą mieli okazję podzielić się swoim doświadczeniami ze współpracy branż w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Seminarium jest skierowane także do inwestorów oraz pracowników administracji publicznej.

Komitet naukowy

dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni – przewodnicząca
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Uczelni
dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek, prof. Uczelni

Komitet organizacyjny

dr inż. Maria Kowalska – przewodnicząca
dr inż. Sławomir Łapiński
dr inż. Ewa Świerczyńska
mgr inż. Iwona Jankowska
mgr inż. Mariusz Pasik

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, rejestracja do 08.03.2024
Strona rejestracji https://forms.office.com/e/DPshKpZknc
Rejestracja na transmisję On-Line:  https://forms.office.com/e/hSKEmv92Ph

Kontakt: lab32.gik@pw.edu.pl

Osoby zainteresowane wystąpieniem zapraszamy do kontaktu z przewodniczącą komitetu naukowego dr hab. inż. Janiną Zaczek-Peplinską (janina.peplinska@pw.edu.pl)

Transmisja z seminarium dostępna będzie na www.gik.pw.edu.pl/zgiisp

Link do strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - www.piib.org.pl

Serdecznie zapraszamy na pokaz Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji

To nowoczesne laboratorium służy do prowadzenia badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych na kierunkach: Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii PW) i Inżynieria Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW).
Wyposażone jest w czujniki i systemy do badania przemieszczeń i deformacji.

W laboratorium znajduje się: rozeta geodezyjna do badania deformacji powierzchni, modele fundamentu i ściany szczelinowej z rurami inklinometrycznymi do manualnego i automatycznego pomiaru przemieszczeń pionowych i poziomych, stanowisko prezentacyjne systemu inteligentnego monitoringu IMSGeo, model ściany z dyskretnymi czujnikami inklinometrycznymi, oraz stanowisko prezentacyjne z precyzyjnym pochyłomierzem kompaktowym Axis.
W pracowni do dyspozycji są również nowoczesne instrumenty pomiarowe tj. tachimetry robotyczne i skanujące.

Relacja z Otwarcie Laboratorium 

Program Seminarium naukowo-technicznego

Godzina Prelegent oraz temat wystąpienia
9.00 - 9.30 Powitanie uczestników i otwarcie seminarium

- dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW,
- dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Uczelni Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW,
- dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni, Kierownik Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych WGIK PWWystąpienia zaproszonych gości
9.30 - 9.45 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska , Politechnika Warszawska)
Wykorzystanie metody obserwacyjnej i pomiarów odprężenia podłoża do określenia oddziaływania budynków posadowionych w rejonie infrastruktury podziemnej
9.45 – 10.00 prof. dr hab. Eugeniusz Koda (Katedra Rewitalizacji i Architektury, Instytut Inżynierii Lądowej, SGGW)
Monitoring odkształceń składowisk na potrzeby oceny bezpieczeństwa geotechnicznego i zagospodarowania porekultywacyjnego
10.00 - 10.15 Piotr Śliwiński (Centrum Technicznej Kontroli Zapór, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy )
Interpretacja wyników pomiarów geodezyjnych w ocenie stanu budowli piętrzącej
10.15 – 10.30 Prof. Volker Schwieger (Institute of Engineering Geodesy (IIGS), University of Stuttgart)
New methodical aspects for TLS Monitoring
10.30 – 10.45 Assist. Prof. Dr. Aleš Marjetič (Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana)
Precise terrestrial surveying in geodetic networks for deformation monitoring – practice in Slovenia
10.45 – 11.00 Tomasz Ziętkowski GEO-Instruments Polska
Kompleksowy system monitoringu konstrukcji budynku w ramach budowy tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 11.45 dr hab. inż. Michał Strach, prof Uczelni (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH)
Precyzyjne systemy pomiaru geometrii i określenia deformacji tras szynowych
11.45– 12.00 dr Maria Przyłucka, dr Krzysztof Karwacki (Centrum Geozagrożeń, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
Monitoring zagrożeń geologicznych w ramach zadań PSG
12.00 – 12.15 Marcin Kotara, Milan Witek (GEOPRZEM Sp. z o.o.) Dariusz Tomaszewski (GEOPRZEM Sp. z o.o. ; Geodezyjna Izba Gospodarcza ; Związek Ogólnopolskich Projektantów i Inżynierów)
Troska o infrastrukturę-monitoring strukturalny, czyli mądry Polak przed szkodą
12.15 – 12.30 Natalia Sobczyńska (Soletanche Polska Sp. z o. o.)
Monitoring geodezyjny jako kontrola poprawności założeń obliczeniowych oraz wpływu realizowanej budowy na jej otoczenie
12.30 – 12.45 dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii, PW, Geoalpin sp. z o.o.)
Rola geodezyjnych pomiarów automatycznych w monitoringu przemieszczeń i deformacji - możliwości systemu IMSGeo
12.45 – 13.00 Krystian Portasiak (Leica Geosystems sp. z o.o.)
Leica Geosystems - rozwiązania do monitoringu geodezyjnego
13.00 – 13.40 Przerwa lunchowa
13.40 - 15.00 Panel dyskusyjny.
Prowadzący:
dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni,
dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek, prof. Uczelni,
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Uczelni
15.00 – 16.00 Pokaz Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji oraz spotkanie Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
sala 32a Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
16.15 – 17.00 Warsztat z pomiarów inklinometrycznych (liczba miejsc ograniczona)

Patronat honorowy

 

Partnerzy

Patronat medialny