Aktualności

Tutoring akademicki na Wydz. GiK PW w ramach programu Mistrzowie dydaktyki

Projektem Mistrzowie Dydaktyki o charakterze wdrożeniowym (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) na Wydz. GiK PW zostało objętych opieką dr inż. arch. Ewy Jareckiej - Bidzińskiej 7 studentów na Kierunku GP. Studenci aktualnie kształcą się na 6 sem. studiów I st., a ramach tutoringu poszerzają swoje kompetencje przez 3 kolejne semestry (5,6,7) w ramach prestiżowych konferencji, badań terenowych, wspólnych publikacji naukowych czy międzynarodowych konkursów projektowych.

Trwają badania w Nea Paphos

Interdyscypilnarne badania w Nea Paphos na Cyprze trwają drugi rok, a w dalszym ciągu naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego odkrywają nowe ślady antycznych pozostałości miasta i pierwotnego układu siatki ulic w stolicy hellenistyczno-rzymskiego miasta. 

Zapraszamy na XXV Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2022 i zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Urbanistyka Zrównoważona - Wystawa Studenckich Projektów 6 sem. GP

Wystawa prezentuje projekty urbanistyczne dot. przekształceń głównych przestrzeni publicznych miast: Karczewa, Łowicza, Mszczonowa i Radzymina. Powstała z potrzeby zwieńczenia semestralnego wysiłku Studentów 6 sem. Gospodarki Przestrzennej. Koordynatorem przedmiotu jest dr hab. inż. arch. Anna Majewska, a zespół prowadzących tworzą: dr inż. arch. Małgorzata Havel, dr inż. arch. Ewa Jarecka - Bidzińska oraz mgr inż. M. Delnicki.

Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

Rozstrzygnięto Konkurs Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska z zakresu geonauk i teledetekcji na Politechnice Warszawskiej. Zwycięską pracą okazała się praca inż. Barbara Stolarczyk napisana pod kierunkiem dr inż. Anny Fijałkowskiej. Gratulujemy.

Wyjazd studentów Wydziału do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

W dniach 25-27 maja 2022 czworo studentów specjalności Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej oraz jeden student specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu hydrograficznym w Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni.

AGLand

Opracowanie automatycznych metod globalnej klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu dla wybranych klas tematycznych.

KNGP PW zmienia przestrzeń Alei Wawelskiej UJ

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej bierze udział w projekcie przekształcenia Alei Wawelskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkowie odwiedzili Kraków i udali się na wizję terenową, a następnie przedstawili swoje koncepcje.

Noc Muzeów 2022

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów dnia 14 maja w Auli Głównej PW można było zwiedzać wystawę pt. „Mapa – wczoraj, dziś i jutro", przygotowaną przez członków Komisji Historii i Tradycji WGiK, pod kierownictwem prof. Andrzeja Pachuty i dr. inż. Tomasza Olszaka.

Drzwi otwarte Politechniki Warszawskiej na naszym Wydziale!

Już w najbliższą sobotę Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej - oczywiście nie zabraknie przedstawicieli naszego Wydziału! #zawszeciekawi

W trakcie wydarzenia wszyscy zainteresowani będą mogli:
- porozmawiać z pracownikami WGiK o zasadach rekrutacji i programie studiów na poszczególnych kierunkach,
- zapytać studentów, jak im się studiuje,
- spróbować swoich sił w pomiarze geodezyjnym,
- zapoznać się z najnowszymi projektami i osiągnięciami Stowarzyszenia Studentów WGiK „Geoida” oraz wydziałowych kół naukowych – KN Geodezji i Kartografii oraz KN Gospodarki Przestrzennej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Public Value Capture across Europe – International Experience - 23.06.2022

Serdecznie zapraszamy Studentów, Doktorantów i Pracowników Naukowych do udziału w organizowanej przez Wydział międzynarodowej konferencji naukowej: Public Value Capture across Europe – International Experience. Konferencja obędzie się 23 czerwca 2022 r. w audytorium CZiTT, ul. Rektorska 4.  Udział zdalny jest bezpłatny, udział osobisty zawiera opłatę konferencyjną. Konferencja jest podsumowaniem międzynarodowego projektu COST CA17125 Public Value Capture of Increasing Property Values.

Opublikowaliśmy Internetowy Atlas Polski Niepodległej!

IAPN jest portalem historyczno-kartograficznym, który prezentuje rekonstrukcję sieci osadniczej i podziałów administracyjnych ziem polskich na przełomie XIX i XX w. i w okresie międzywojennym. Stworzona we współpracy z Instytutem Historii PAN aplikacja dostarcza, oprócz dokumentacji kartograficznej, informacje historyczne (dane statystyczne) dotyczące miejscowości i jednostek administracji terytorialnej. Zachęcamy do odwiedzin.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej 2022

Szczegóły dotyczące sesji egzaminacyjnej można znaleźć na stronie: Sesja egzaminacyjna 2022

Prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina otrzymała nominację profesorską

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dnia 18 maja 2022 r. akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród wyróżnionych była Pani Profesor Jolanta Kwiatkowska-Malina.

Umowa bilateralna podwójnego dyplomu Politechniki Warszawskiej i Universitat Politècnica de València na kierunku geodezja i kartografia

Podpisano umowę podwójnego dyplomu kierunku geodezja i kartografia z Universitat Politècnica de València. Jest to pierwsza ramowa umowa podwójnego dyplomu kierunku geodezyjnego w Polsce, a także jedna z nielicznych na PW obok studiów innych kierunków prowadzonych wspólnie z innymi uczelniami. Od następnego roku akademickiego PW dołączy zatem do grona strategicznych partnerów edukacyjnych UPV w zakresie geodezji i kartografii, obok 2 uczelni z Niemiec i Francji!

Pierwsze dane Galileo HAS odbierane i analizowane również na Politechnice Warszawskiej

Nadchodzi nowa era GNSS...

Nowa umowa bilateralna z Politechniką Lwowską

Po tym jak strategiczne dla Politechniki Warszawskiej konsorcjum ENHANCE, powiększyło się o dwóch nowych partnerów stowarzyszonych z Ukrainy: Politechnikę Kijowską oraz Politechnikę Lwowską, Wydział Geodezji i Kartografii zawarł umowę współpracy z Instytutem Geodezji oraz Instytutem Architektury i Projektowania Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska.

Konkurs Engineer 4 Science 2022 dla prac z zakresu teledetekcji i geonauk na PW pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

(Konkurs przedłużono do 9 maja 2022!)

Zapraszamy absolwentki/ów Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia z zakresu geonauk i teledetekcji obronioną w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2022. Celem Konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz GovTech Polska, a także współpraca środowiska naukowego i przemysłu.

Życzenia Wielkanoc 2022

Życzenia Wielkanoc 2022

Akredytacja KAUT/ENAEE pierwszy raz w Polsce dla kierunku geodezja i kartografia!

Jesteśmy dumni, że 4 marca 2022 Komisja Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT) po analizie Raportu Zespołu Oceniającego oraz materiałów przedstawionych przez Wydział, przyznała swoją akredytację kierunkowi geodezja i kartografia prowadzonemu na Politechnice Warszawskiej na studiach pierwszego i drugiego stopnia na okres 5 lat.

Nowe szkolenia w ramach projektu NERW

Zapraszamy studentów Wydziału (IV-VII sem. studiów stacjonarnych I stopnia i studentów II stopnia studiów stacjonarnych) do zapisów na nowe szkolenia w ramach projektu NERW. Szkolenie obejmuje kurs przygotowawczy dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii w zakresie uprawnień do obsługi i wykorzystania bezzałogowych statków latających w pracach z zakresu inżynierii geoprzestrzennej.

 Szczegóły pod linkiem: https://www.gik.pw.edu.pl/nerw/Pliki-do-pobrania/Dokumenty-rekrutacyjne-2022-DRONY

Zawiadamiamy o śmierci dr inż. Irminy Laudyn

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 marca 2022 r. zmarła
śp. Dr inż. Irmina Laudyn

Nabór do programu - rekrutacja na stypendia Erasmus 2022_23

Od 2 do 30 marca 2022 trwa rekrutacja na stypendia wyjazdowe na studia i na praktyki w programie Erasmus+

Wnioski proszę składać przez USOS.

Kontakt do Koordynatora: joanna.kossakowska@pw.edu.pl

Więcej szczegółów o samej procedurze wyjazdu i niezbędne dokumenty na stronie

https://erasmus.pw.edu.pl/ oraz https://www.gik.pw.edu.pl/Studenci/ERASMUS

Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji

W dniach 28 – 29 kwietnia 2022 roku, po ośmiu latach Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji powróci na Politechnikę Warszawską. Podczas XVI edycji konferencji, odbywającej się w ramach działania Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG), w stolicy spotkają się studenci kierunków geodezyjnych z najlepszych polskich uczelni. Gospodarzem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2020/21

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 53 prace, z czego warunki formalne spełniało 49 prac (25 magisterskich oraz 24 inżynierskich), które zakwalifikowane zostały do I etapu Konkursu.

Absolwenci Wydziału GiK PW - niekwestionowaną potęgą !!!

Gratulujemy wszystkim laureatom! Jesteśmy bardzo dumni i życzymy dalszego rozwoju naukowego :)