Rekrutacja – studia stacjonarne anglojęzyczne II st

Rekrutacja PRZEDŁUŻONA DO 12.09.2022

na studia stacjonarne anglojęzyczne II stopnia

na kierunek Geodesy and Cartography

 specjalność Mobile Mapping nad Navigation Systems

rozpoczynające się w październiku 2022 r.

będzie prowadzona według poniższego harmonogramu 

Data Szczegóły procesu rekrutacji
02.08.2022 r. początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
12.09.2022 r. koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
5.09 2022 r. - 9.09.2022 r. ogłoszenie wyników
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów 
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej

Kandydaci po zarejestrowaniu się internetowym poprzez www.zapisy.pw.edu.pl, dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, składają niezbędne dokumenty w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Kartografii w Gmachu Głównym PW w p. 127 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-14.00.

 

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po lutym 2022 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym składają:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub oświadczenie o ukończeniu studiów inżynierskich w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów,
  • certyfikat językowy, dokumentujący znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia prowadzonych w języku angielski),
  • dokument tożsamości (do wglądu).

 

Pozostali kandydaci składają:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem a w przypadku gdy uczelnia nie zdążyła go wydać zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego zawierające średnią ocen ze studiów wydane przez uczelnię dyplomującą,
  • certyfikat językowy, dokumentujący znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia prowadzonych w języku angielski),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem – dotyczy kandydatów, którzy nie mają legitymacji PW.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia stacjonarne II stopnia

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia w języku angielskim