Inteligentny system monitoringu obiektów zagrożonych bazujący na automatycznych pomiarach bezinwazyjnych – IMSGeo

Projekt: POIR.01.01.01-00-0942/21

Tytuł:

Inteligentny system monitoringu obiektów zagrożonych bazujący na automatycznych pomiarach bezinwazyjnych – IMSGeo

The intelligent monitoring system of endangered objects based on automatic non-invasive measurements – IMSGeo

Cel:

Celem projektu jest opracowanie technologii wykonywania szybkich, automatycznych pomiarów wraz z inteligentną interpretacją wyników stanowiących gotową wartość dla inżynierów budowy. System pozwoli stale monitorować stan obiektu i wpływ prac konstrukcyjnych na zabudowę otaczającą. Wykryte sytuacje alarmowe będą na bieżąco raportowane, co zmaksymalizuje efektywność realizacji inwestycji, umożliwi bieżącą korektę założeń projektowych, obniży koszty realizacji oraz zapobiegnie zagrożeniom.

Streszczenie:

Projekt dotyczy opracowania technologii, umożliwiającej wykonywanie szybkich i automatycznych pomiarów, bez udziału geodety, wraz z inteligentną interpretacją wyników. System będzie stale monitorować stan obiektu i wpływ wykonywanych w obrębie obiektu prac konstrukcyjnych na zabudowę otaczającą. Wykryte sytuacje alarmowe (przekroczenia dopuszczalnych zakresów

przemieszczeń) będą natychmiast raportowane. Efekty projektu w zakresie rozwiązań technicznych będą stanowiły innowację w skali kraju, a w zakresie zastosowanych rozwiązań obliczeniowych - w skali światowej.

Przy realizacji projektu planowane jest:

• zbudowanie uniwersalnego, komplementarnego rozwiązania w oparciu o prace działu R&D Geoalpin oraz zespołu Politechniki Warszawskiej,

• optymalizacja, udoskonalenie i sprawdzenie wykorzystywanych technik obliczeniowych,

• rozszerzenie zakresu możliwych do wykonania pomiarów o technikę bezreflektorową, a co za tym idzie wdrożenie technologii skaningu powierzchni do wykorzystania podczas monitoringu,

• stworzenie bezpiecznej, niezawodnej platformy obliczeniowo-prezentacyjnej WEB, znajdującej się na serwerach administrowanych przez Geoalpin, będącej zarówno narzędziem sterującym systemem, jak i przekazującym wyniki klientowi w sposób mobilny i intuicyjny,

• zaproponowanie klientowi usługi będącej rozwiązaniem tańszym, dokładniejszym, bardziej wszechstronnym, szybszym, prostym i intuicyjnym.

 

Projekt ma szerokie perspektywy rozwoju i komercjalizacji.

Realizacja projektu przebiegnie na zasadach konsorcjum między firmą Geoalpin Sp. z o.o. oraz Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.10.2021 r. - 31.12.2023 r.