AGLand

Opracowanie automatycznych metod globalnej klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu dla wybranych klas tematycznych.

Od początku roku na Wydziale Geodezji i Kartografii realizowany jest projekt AGLand. Celem projektu jest zaproponowanie metodyki klasyfikacji mającej potencjał globalny do szczegółowego podziału klasy zabudowa (na podtypy: budynki oraz infrastruktura drogowa) oraz klasy lasy (na podtypy: lasy liściaste i iglaste) na zobrazowaniach Sentinel-2 wraz ze zgrubnym oszacowaniem niepewności zaklasyfikowania. Do realizacji tego celu planuje się zastosować nadzorowane metody klasyfikacyjne wykorzystujące zbiory treningowe utworzone na podstawie istniejących baz danych. 

Wykonawcami projektu są: dr inż. Artur Nowakowski (WGiK PW, kierownik projektu), dr hab. inż. Przemysław Kupidura (WGiK PW), mgr inż Anna Płatek (WGiK PW), mgr inż. Oskar Graszka (WGiK PW), dr inż. Karol Przeździecki (WIBHIŚ PW), prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki (WIBHIŚ PW), prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek (WEiTI PW), dr Dario Spiller (The School of Aerospace Engineering, Sapienza University of Rome).

Więcej informacji o projekcie pod adresem:
https://www.zftisip.gik.pw.edu.pl/Realizowane-projekty-badawcze/AGLand