Aktualności

Zdalne nauczanie na Wydziale Geodezji i Kartografii

zajęcia prowadzone w sposób zdalny będą kontynuowane do 29 maja 2020 r.

Wirtualne Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej (22-24 maja)

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach!

Studiuj na GiK-u !!!

Dlaczego warto? REKRUTACJA zasady i informacje dla kandydatów.

REKRUTACJA - III edycja SP Gospodarka Przestrzenna w praktyce

Studia podyplomowe
„Gospodarka Przestrzenna w praktyce” to studia dające wiedzę i praktyczne umiejętności związane z urbanistyką i gospodarką przestrzenną. Studia również umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z tematyką: rewitalizacji, podstaw gospodarki nieruchomościami, systemów planowania przestrzennego w Polsce i UE, programowaniem projektowo-analitycznym typu ArcGIS oraz systemami informacji przestrzennej (SIP).
Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką gospodarki i planowania przestrzennego, a w szczególności do pracowników samorządu terytorialnego, projektantów mpzp oraz suikzp.

REKRUTACJA - XVI edycja SP Systemy Informacji Przestrzennej

Cel główny:
poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do tworzenia systemu informacji przestrzennej i posługiwania się technologiami SIP.

REKRUTACJA - XV edycja SP Zarządzanie nieruchomosciami

Zarządzanie nieruchomościami
(od 2004 roku na rynku)
Studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami przygotowują do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.
Uczestnicy studiów poznają zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii a także podstawy wiedzy technicznej.
Następnie zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami
w tym przede wszystkim z zasadami zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.
Obok wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne ważne w codziennej pracy zarządcy nieruchomości.

REKRUTACJA - XXVIII edycja SP Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości
(od 1992 roku na rynku)
Studia Podyplomowe z wyceny nieruchomości uprawniają do odbycia praktyki zawodowej i przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego.
Program nauczania spełnia kryteria określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Częściowe przywracanie działalności Politechniki Warszawskiej

Seminarium kończące projekt: SAFEDAM

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w imieniu całego konsorcjum realizującego projekt serdecznie zaprasza na seminarium kończące projekt: SAFEDAM – Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami.
Seminarium rozpocznie się 21 maja 2020 o godzinie 14:00 na platformie pod adresem:
https://conf.astripolska.net/join-conference/woj-7nc-fzy