Aktualności

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe, edycja 2021/2022

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju ogłaszają kolejną edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 oraz Listy Gratulacyjne

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbyła się 3 października 2022 roku w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii

Dziekan i Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na Wydziałową Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się w dniu 3 października 2022 roku, o godzinie 10:00, w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 15 września, poprzez zapisy pod linkiem: https://forms.office.com/r/e5H3n86Yf

Plany zajęc na sem. ZIMOWY 2022-2023

Szanowni Państwo,

plany zajęć dla studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH już na stronie:

https://www.gik.pw.edu.pl/Studenci/Plany-zajec

Uwaga plany mogą jeszcze ulec zmianom.

26. Festiwal Nauki na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

W dniach 16-30 września 2022 r. odbywa się 26. edycja Festiwalu Nauki. Współorganizatorem wydarzeń w ramach Festiwalu jest Wydział Geodezji i Kartografii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tegoroczną ofertą.

Przedłużenie rekrutacji na studia!!!

Informujemy, że rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia oraz na studia anglojęzyczne II na specjalności Mobile Mapping and Navigation Systems, zostaje przedłużona do dnia 12 września 2022.

Zapisy prowadzone są w systemie IRK https://irk.pw.edu.pl, natomiast składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału - Gmach Główny PW, pok. 127 w godz. 10-14 - także do 12 września 2022. Więcej informacji w dziale Rekrutacja.

Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii - 3.10.2022r.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, która odbędzie się dnia 3 października 2022, o godzinie 10:00, w Małej Auli PW.

Swój udział w uroczystości można potwierdzić pod linkiem: https://forms.office.com/r/e5H3n86YfV

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

Politechnika Warszawska, w okresie 01.05.2021 r. - 20.10.2021 r., realizowała projekt pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, tj. Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koordynatorkami projektu były pracowniczki Wydziału Geodezji i Kartografii – dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni i dr inż. Wioleta Krupowicz.

Nagroda za najlepszy poster podczas konferencji DeLTA 2022 w Lizbonie

Podczas międzynarodowej konferencji DeLTA (3rd International Conference on Deep Learning Theory and Applications) w Lizbonie prezentacja międzyuczelnianego zespołu naukowego Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego "Analysis of ensemble of neural networks and fuzzy logic classification in process of semantic segmentation of Martian Geomorphological Settings" otrzymała nagrodę na najlepszy poster.

Mobilna platforma mapowania wyposażona w LIDAR i georadar

Budowa mobilnej platformy mapowania stanowi element projektu realizowanego we wsparciu funduszy IDUB. Celem projektu jest synergia i analiza wieloźródłowych danych w inwentaryzacji dróg w zakresie nawierzchni oraz kartowanie ich otoczenia.

Dzień Geoinformatyki PW 2022

W dniu 27 czerwca 2022 roku w Politechnice Warszawskiej po raz kolejny zorganizowany został "Dzień Geoinformatyki PW". Wydarzenie to było okazją do spotkania się studentów, interesujących się geoinformatyką, z pracodawcami.

Międzynarodowa Letnia Szkoła Geomatyki na naszym Wydziale

W dniach 20 czerwca - 1 lipca nasz Wydział był gospodarzem Międzynarodowej Letniej Szkoły Geomatyki.

PW Partnerem w projekcie "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego"

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Warszawska została Partnerem w ramach projektu "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W projekcie uczestniczą pracownicy Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Koordynatorem projektu z ramienia Uczelni jest Pani Prof. dr hab. Alina Maciejewska.   

Wyniki Rankingu Perspektyw 2022 – GiK PW górą!

Już trzeci rok z rzędu – kierunek geodezja i kartografia Politechniki Warszawskiej zdobywa laur zwycięzcy w Rankingu Perspektyw! Kierunek gospodarka przestrzenna w tej edycji Rankingu uplasował się na szóstym miejscu. Dziękujemy za wyróżnienie, gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz oczywiście zapraszamy do studiowania na Wydziale Geodezji i Kartografii!

Badania odporności pozycjonowania GNSS na zakłócenia sygnału

Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej GNSS są powszechnie stosowanymi narzędziami lokalizacyjnymi, wykorzystywanymi do monitorowania i nawigowania obiektu w przestrzeni. Dynamiczny rozwój technologii geoinformacyjnych, w których istotnym elementem jest komponent lokalizacji obiektu, wymusza również ciągły rozwój oraz udoskonalanie algorytmów i metod pozycjonowania GNSS. W ramach tego rozwoju jednym z najistotniejszych elementów jest szeroko pojęte bezpieczeństwo wykorzystania technologii pozycjonowania, a w szczególności ochrony użytkowników systemów przed błędnym działaniem systemu GNSS spowodowanym intencjonalnymi (jamming, spoofing) oraz przypadkowymi (np. interferencje, błędy danych nawigacyjnych) zakłóceniami sygnałów pomiarowych.  

Tutoring akademicki na Wydz. GiK PW w ramach programu Mistrzowie dydaktyki

Projektem Mistrzowie Dydaktyki o charakterze wdrożeniowym (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) na Wydz. GiK PW zostało objętych opieką dr inż. arch. Ewy Jareckiej - Bidzińskiej 7 studentów na Kierunku GP. Studenci aktualnie kształcą się na 6 sem. studiów I st., a ramach tutoringu poszerzają swoje kompetencje przez 3 kolejne semestry (5,6,7) w ramach prestiżowych konferencji, badań terenowych, wspólnych publikacji naukowych czy międzynarodowych konkursów projektowych.

Trwają badania w Nea Paphos

Interdyscypilnarne badania w Nea Paphos na Cyprze trwają drugi rok, a w dalszym ciągu naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego odkrywają nowe ślady antycznych pozostałości miasta i pierwotnego układu siatki ulic w stolicy hellenistyczno-rzymskiego miasta. 

Zapraszamy na XXV Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2022 i zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Urbanistyka Zrównoważona - Wystawa Studenckich Projektów 6 sem. GP

Wystawa prezentuje projekty urbanistyczne dot. przekształceń głównych przestrzeni publicznych miast: Karczewa, Łowicza, Mszczonowa i Radzymina. Powstała z potrzeby zwieńczenia semestralnego wysiłku Studentów 6 sem. Gospodarki Przestrzennej. Koordynatorem przedmiotu jest dr hab. inż. arch. Anna Majewska, a zespół prowadzących tworzą: dr inż. arch. Małgorzata Havel, dr inż. arch. Ewa Jarecka - Bidzińska oraz mgr inż. M. Delnicki.

Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

Rozstrzygnięto Konkurs Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska z zakresu geonauk i teledetekcji na Politechnice Warszawskiej. Zwycięską pracą okazała się praca inż. Barbara Stolarczyk napisana pod kierunkiem dr inż. Anny Fijałkowskiej. Gratulujemy.

Wyjazd studentów Wydziału do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

W dniach 25-27 maja 2022 czworo studentów specjalności Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej oraz jeden student specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu hydrograficznym w Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni.

AGLand

Opracowanie automatycznych metod globalnej klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu dla wybranych klas tematycznych.

KNGP PW zmienia przestrzeń Alei Wawelskiej UJ

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej bierze udział w projekcie przekształcenia Alei Wawelskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkowie odwiedzili Kraków i udali się na wizję terenową, a następnie przedstawili swoje koncepcje.

Noc Muzeów 2022

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów dnia 14 maja w Auli Głównej PW można było zwiedzać wystawę pt. „Mapa – wczoraj, dziś i jutro", przygotowaną przez członków Komisji Historii i Tradycji WGiK, pod kierownictwem prof. Andrzeja Pachuty i dr. inż. Tomasza Olszaka.

Drzwi otwarte Politechniki Warszawskiej na naszym Wydziale!

Już w najbliższą sobotę Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej - oczywiście nie zabraknie przedstawicieli naszego Wydziału! #zawszeciekawi

W trakcie wydarzenia wszyscy zainteresowani będą mogli:
- porozmawiać z pracownikami WGiK o zasadach rekrutacji i programie studiów na poszczególnych kierunkach,
- zapytać studentów, jak im się studiuje,
- spróbować swoich sił w pomiarze geodezyjnym,
- zapoznać się z najnowszymi projektami i osiągnięciami Stowarzyszenia Studentów WGiK „Geoida” oraz wydziałowych kół naukowych – KN Geodezji i Kartografii oraz KN Gospodarki Przestrzennej.