Aktualności

Wirtualne Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej (22-24 maja)

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach!

Studiuj na GiK-u !!!

Dlaczego warto? REKRUTACJA zasady i informacje dla kandydatów.

Zdalne nauczanie na Wydziale Geodezji i Kartografii

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym będą kontynuowane po 29 maja 2020 r. Następuje również częściowe przywracanie działalności dydaktycznej  (w trybie stacjonarnym).

Konkursy na stypendia naukowe w projekcie NCN OPUS

Konkursy na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS nr 2019/35/B/HS3/02296 pt. MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru.

Konkurs 1 Modelowanie proceduralne

Konkurs 2 Analizy przestrzenne

Termin składania ofert: 31 LIPCA 2020, 23:59

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 (RKS 2020) – będący integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 – to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Ranking ocenia 70 kierunków studiów.

Perspektywy 2020 >>>

------------------------------------------------

Rekrutacja na nową secjalność anglojęzyczną! MMNS

Od 3 do 28 sierpnia 2020 r. trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia. W tym roku po raz pierwszy na naszym Wydziale rekrutacja na studia magisterskie odbywa się również latem.

Jest to związane z uruchomieniem nowej specjalności anglojęzycznej Mobile Mapping and Navigation Systems.

Więcej informacji w zakładce https://www.gik.pw.edu.pl/mmns. Osoby zainteresowane podjęciem studiów rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl

Zebranie informacyjne z prekandydatami na Dziekana Wydziału GiK

Serdecznie zapraszamy całą społeczność Wydziału Geodezji i Kartografii na spotkanie informacyjne z prekandydatem na stanowisko Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii.

Spotkanie odbędzie się we wtorek  30 czerwca 2020 roku o godz. 15.30.  

Do wygłoszenia prezentacji przedstawiającej  program kierowania Wydziałem w przypadku wyboru na funkcję dziekana zgłosił się dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni.

REKRUTACJA - III edycja SP Gospodarka Przestrzenna w praktyce

Studia podyplomowe
„Gospodarka Przestrzenna w praktyce” to studia dające wiedzę i praktyczne umiejętności związane z urbanistyką i gospodarką przestrzenną. Studia również umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z tematyką: rewitalizacji, podstaw gospodarki nieruchomościami, systemów planowania przestrzennego w Polsce i UE, programowaniem projektowo-analitycznym typu ArcGIS oraz systemami informacji przestrzennej (SIP).
Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką gospodarki i planowania przestrzennego, a w szczególności do pracowników samorządu terytorialnego, projektantów mpzp oraz suikzp.

REKRUTACJA - XVI edycja SP Systemy Informacji Przestrzennej

Cel główny:
poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do tworzenia systemu informacji przestrzennej i posługiwania się technologiami SIP.

Celem głównym studiów jest przygotowanie Uczestników do zastosowania technologii SIP w bieżących zadaniach wykonywanych w pracy zawodowej.
Cel ten jest realizowany poprzez poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do korzystania i tworzenia SIP oraz posługiwania się technologiami SIP.

Więcej informacji o rekrutacji i opłatach >>>

REKRUTACJA - XVII edycja SP Zarządzanie nieruchomosciami

Zarządzanie nieruchomościami (od 2004 roku na rynku)

Studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami przygotowują do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.
Studenci zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.

Więcej informacji o rekrutacji>>>
Opłaty >>>

REKRUTACJA - XXVIII edycja SP Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości
(od 1992 roku na rynku)
Studia Podyplomowe z wyceny nieruchomości uprawniają do odbycia praktyki zawodowej i przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego.
Program nauczania spełnia kryteria określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Więcej informacji o rekrutacji>>>
Opłaty >>>

Drzwi Otwarte online – część druga

Kolejna edycja wydarzenia dla kandydatów odbędzie się w symbolicznym terminie – dniu, w którym ruszają zapisy na studia w Politechnice Warszawskiej.

Zapraszamy już 1 lipca!

Wydział Geodezji i Kartografii   godz. 12.30-13.30      https://www.facebook.com/GiKPW

Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej

Drukiem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się pozycja: Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej autorstwa: S. Różycki, K. Osińska-Skotak, A. Świątek. Goraco polecamy!
Wiecej informacji na stronie >>>

Zdalne nauczanie na Wydziale Geodezji i Kartografii

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym będą kontynuowane po 29 maja 2020 r. Następuje również częściowe przywracanie działalności dydaktycznej  (w trybie stacjonarnym).

Więcej informacji oraz wykazy przedmiotów (zajęć) realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału.