Rekrutacja

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce.
Rozpoczęła działalność w 1921 r. jako Wydział Mierniczy.  
Obecną nazwę nosi od 1954 r.
W roku 2021 r. obchodzi Jubileusz 100 lecia utworzenia.

Telefon kontaktowy do komisji rekrutacyjnej na Wydziale:

22 234 7225

22 234 5781 (studia niestacjonarne)

-----------------------------------