Studiuj na GiK-u !!!

Dlaczego warto? REKRUTACJA zasady i informacje dla kandydatów.

 

Wycena nieruchomości
Rekrutacja trwa
----------------------
Zarządzanie nieruchomościami
Rekrutacja trwa
----------------------
Systemy informacji przestrzennej
Rekrutacja trwa 
----------------------
Gospodarka przestrzenna w praktyce
Rekrutacja trwa 
----------------------

Geodezja i Kartografia

• • •

Gospodarka Przestrzenna

• • •

Geoinformatyka