Akredytacja KAUT/ENAEE pierwszy raz w Polsce dla kierunku geodezja i kartografia!

Jesteśmy dumni, że 4 marca 2022 Komisja Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT) po analizie Raportu Zespołu Oceniającego oraz materiałów przedstawionych przez Wydział, przyznała swoją akredytację kierunkowi geodezja i kartografia prowadzonemu na Politechnice Warszawskiej na studiach pierwszego i drugiego stopnia na okres 5 lat.

Komisja Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT) po raz pierwszy przydziela swoją akredytację kierunkowi geodezja i kartografia, który tym samy dołącza do liderujących w swoich dziedzinach 12 kierunków z tą akredytacją na Politechnice Warszawskiej. Prestiżowa akredytacja KAUT to jednocześnie akredytacja European Network for Engineering Accreditation (ENAEE). Komisja podejmując swoją decyzję, zwróciła szczególnie uwagę na: dobrą i szeroką współpracę z zagranicznymi wykładowcami, wysoki poziom kadry oraz dobrze wyposażone laboratoria. Wyróżnienie to stawia to nas w elitarnym gronie kierunków o najwyższej jakości nauczania. Warto dodać, że nie jest to pierwsza akredytacja na tak wysokim poziomie - kierunek gospodarka przestrzenna posiada bowiem międzynarodową akredytację AESOP. Akredytacja była długotrwałym procesem, do którego kilkanaście osób z Wydziału przygotowywało się kilkanaście miesięcy. Duży wkład do niech miało aż trzech kolejnych prodziekanów ds. studiów: dr hab. inż. Jerzy Chmiel, dr hab. inż. Anna Bielska oraz dr inż. Tomasz Budzyński.