Dr hab. inż. Janusz Walo, prof PW, wybrany na Dziekana Wydziału w kadencji 2024-2028

Informujemy, że dnia 9 maja 2024 roku, Wydziałowe Kolegium Elektorów pozytywnie zaopiniowało kandydaturę dr. hab. inż. Janusza Walo, profesora Uczelni, na stanowisko Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, w kadencji 2024-2028. Dzień później, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba przekazał oficjalną decyzję o powołaniu prof. Walo na funkcję Dziekana. Zespół Prodziekanów zostanie ogłoszony niebawem.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy nowo wybranemu Dziekanowi wielu sukcesów w nadchodzącej kadencji!