How the Holocaust Began - Film dokumentalny telewizji BBC, z udziałem dr. inż. Sebastiana Różyckiego

27 stycznia 2023 roku, w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, angielska telewizja BBC Two wyemitowała film dokumentalny pod tytułem: „How the Holocaust Began”. W filmie pojawia się wątek, w którym uczestniczył dr inż. Sebastian Różycki.

W realizacji filmu uczestniczyli naukowcy z Polski, w tym z Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Dokument przedstawia badania prowadzone w Lesie Krążel, gdzie oddziały Sonderkommando dokonywały egzekucji na ludności żydowskiej z okolicznych gmin i gett, od końca 1940 roku. Historyk James Bulgin, podążając śladem egzekucji dokonywanych przez Niemców podczas II wojny światowej, towarzyszy dr. inż. Sebastianowi Różyckiemu, a także dr. Szymonowi Oryńskiemu (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk) oraz Agnieszce Nieradko (Fundacja Zapomniane, Komisja Rabiniczna  ds. Cmentarzy) podczas badań terenowych.

Do zlokalizowania dwóch nieupamiętnionych miejsc pochówków wykorzystano oprogramowanie GIS, archiwalne zdjęcia lotnicze Luftwaffe, szkice sytuacyjne grobów opracowane podczas śledztwa prowadzonego we wrześniu 1945 roku przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Wytypowane miejsca pochówków zostały przebadane metodami geofizycznymi tj. georadarem, gradientometrem magnetycznym i konduktometrem.

Film miał na celu zwrócić uwagę oglądających na tysiące zapomnianych miejsc kaźni ofiar II wojny światowej, które pomimo upływu lat nie zostały w żaden sposób upamiętnione.

Film został dobrze odebrany przez widownie BBC Two. Podczas premiery przyciągnął 1.5 mln oglądających. Film uzyskał bardzo dobre recenzje w Daily Telegraph i w The Times. Aktualnie dokument jest dostępny jedynie w serwisie internetowym BBC.

Film pt. “How the Holocaust Began” będzie dostępny w wersji rozszerzonej dla Polskiej publiczności  w styczniu 2024 roku. Premiera filmu odbędzie się w ramach kolejnego Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na antenie programu National Geographic Polska.

Plakat reklamujący film pt. How the Holocaust Began