Konkurs 4Science edycja 2023 rozwiązany!

W konkursie na Politechnice Warszawskiej w zakresie Geonauk i teledetekcji, najlepszą pracą okazała się praca: "Prototyp mobilnej aplikacji wspomagającej orientację przestrzenną wewnątrz budynków ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych" napisana przez inż. Huberta Świecha pod opieką dr hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. uczelni.

Praca wyróżniona podczas obrony udowadnia, że aplikacje nawigacyjno-lokalizacyjne mogą wspierać także osoby niewidome. Dyplomant stworzył aplikację mobilną wspomagającą poruszanie się osób niewidomych w budynkach z kluczowym wykorzystaniem głosowego opisu przestrzeni. Praca realizowana była w ścisłym powiązaniu z projektem „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. Aplikacja daję opcję wyszukania i znalezienia pomieszczeń w budynku, dodawanie komentarzy do lokalizacji, znajdowanie swojej pozycji po QR kodzie oraz odsłuchiwanie geo-opisów dla danej lokalizacji. Niewątpliwie rozwiązanie znajdzie zastosowanie w uczelni, aby pomagać osobom z niepełnosprawnościami.

Drugie miejsce zajęła praca pt. Wykorzystanie modelu 3D mesh oraz technologii Unreal Engine do budowy Digital Twin dla miasta, inż. Jakuba Modrzewskiego pod opieką dr inż. Magdaleny Pilarskiej-Mazurek. Więcej infoirmacji na temat tej pracy można znaleźć pod tym linkiem.

Komisja w składzie: dr inż. Krzysztof Bakuła, dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska (PW WGIK), prof. dr hab inż. Jarosław Zawadzki (PW WIBHIS), dr inż. Adam Styk (PW WMechatroniki), dr inż. Antoni Kopyt (PW WMEIL), dr inż. Karol Abratkiewicz (PW WEITI), dr hab inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni (PW WEITI), Piotr Dorozynski (Intel) postanowiła również wyróżnić 4 ciekawe prace:

  • Analiza dynamiki odnawiania się siedlisk przyrodniczych w Biebrzańskim Parku Narodowym po pożarze w roku 2020, inż. Joanny Ceranki zrealizowanej pod opieką dr hab inż. Katarzyny Osińskiej-Skotak
  • Analiza możliwości wykorzystania rozproszonego głębokiego uczenia w analizach przestrzennych inż. Antoniego Gołosia pod opieką dr Jacka Marciniaka
  • Inwentaryzacja parku Moczydło z wykorzystaniem BSP, inż. Jakuba Węgrzyna pod opieką dr inż. Krzysztofa Bakuły
  • Przygotowanie środowiska testowego dla wybranych okularów do wirtualnej rzeczywistości (VR) w kontekście zastosowań geoinformacyjnych inż. Pawła Kucharczyka pod opieką dr hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. uczelni.

Patronem biznesowym w tym konkursie był Intel. Pełne wyniki konkursów Engineer 4 Science 2023 można znaleźć: https://e4s2023.4scienceinstitute.org/Wyniki_e4s2023.pdf

Gratulację dla laureatów, wyróżnionych i promotorów oraz podziękowania dla komisji!