Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu geodezji i kartografii, 2022/23

Ogłaszamy, że zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu geodezji i kartografii, organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, w kategorii prac inżynierskich, został absolwent kierunku geoinformatyka na naszym Wydziale, inż. Jakub Modrzewski, za pracę pt. „Wykorzystanie modelu 3D mesh oraz technologii Unreal Engine do budowy Digital Twin dla miasta”, pod opieką Pani dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek. III miejsce w kategorii prac magisterskich zdobył mgr inż. Adrian Macek, za pracę pt „Opracowanie fotomapy wybranego obszaru powierzchni Księżyca z wykorzystaniem analitycznych metod fotogrametrycznych”, zrealizowaną pod opieką prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Serdecznie gratulujemy obu naszym absolwentom i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu geodezji i kartografii organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, edycja 2022/23. Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 52 prace, z czego warunki formalne spełniało 48 prac (25 magisterskich oraz 23 inżynierskie), które zakwalifikowane zostały do I etapu Konkursu.

Prace magisterskie: 25, w tym: Akademia Górniczo-Hutnicza 6, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 5, Politechnika Warszawska 4, Politechnika Gdańska 2, Politechnika Rzeszowska 2, Politechnika Morska w Szczecinie 2, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 1, Politechnika Krakowska 1, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 1, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 1.

Prace inżynierskie: 23, w tym: Akademia Górniczo-Hutnicza 9, Politechnika Warszawska 6, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 3, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 3, Politechnika Wrocławska 1, Uniwersytet Poznański 1.

Laureaci tegorocznej edycji Konkursu:

Prace magisterskie:

I miejsce: Natalia Wachulec „Opracowanie generatora Numerycznego Modelu Terenu TIN na podstawie zadanych wzorców ukształtowania terenu”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr inż. Paweł Bogusławski

II miejsce: Monika Bejrowska „Metoda ekstrakcji linii brzegowej w celu określenia obszaru dopuszczalnych manewrów autonomicznej bezzałogowej platformy pływającej na bazie fuzji sensorycznej obrazów z LiDAR i kamer video”, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny

III miejsce (ex aequo): Agata Adamczyk „Modelowanie BIM w analizie konstrukcji”, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, promotor: dr inż. Paweł Tysiąc

III miejsce (ex aequo): Adrian Macek „Opracowanie fotomapy wybranego obszaru powierzchni Księżyca z wykorzystaniem analitycznych metod fotogrametrycznych”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

Fragment fotomapy Księżyca wykonany przez Adriana Macka!

Wyróżnienie

Małgorzata Jaremba „Analiza wpływu parametrów filtracji danych batymetrycznych w oprogramowaniu QINSY na numeryczny model dna”, Wydział Nawigacyjny, Politechnika Morska w Szczecinie, promotor: dr hab. inż. Witold Kazimierski

Michał Piotr Szymczak „Przyjęcie granic nieruchomości w procedurze podziału geodezyjnego w oparciu o przypadki prac weryfikowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego”, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik

Prace inżynierskie:

I miejsce: Jakub Modrzewski „Wykorzystanie modelu 3D mesh oraz technologii Unreal Engine do budowy Digital Twin dla miasta”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek

Fragmenty aplikacji wykonanej w ramach pracy inżynierskiej przez Jakuba Modrzewskiego!

II miejsce (ex aequo): Mateusz Łukasz Cebula, Zofia Faustyna Wrzaszczak „Korona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów pasma górskiego Jaworzyny Krynickiej”, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr hab. inż. Krystian Kozioł

II miejsce (ex aequo): Marek Czołpiński „Analiza gęstości elektronów na wysokości orbity Swarm w kontekście sejsmicznych zaburzeń jonosferycznych”, Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, promotor: dr. hab. inż. Wojciech Jarmołowski

II miejsce (ex aequo): Kinga Anna Stawiarska „Wykorzystanie ortomozaiki cyfrowej do aktualizacji geodezyjnych baz danych EGiB, BDOT 500, GESUT na przykładzie wsi Wierzbie, gmina Charsznica”, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, promotor: dr inż. Arkadiusz Doroż

W kategorii prac inżynierskich nie przyznano miejsca III ani wyróżnień.