KNGP PW zmienia przestrzeń Alei Wawelskiej UJ

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej bierze udział w projekcie przekształcenia Alei Wawelskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkowie odwiedzili Kraków i udali się na wizję terenową, a następnie przedstawili swoje koncepcje.

W poniedziałek (23.05.2022) grupa z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej PW uczestnicząca w projekcie koncepcji przekształceń Alei Wawelskiej - osi i głównej przestrzeni publicznej kampusu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, wzięła udział w wizji terenowej w Krakowie. Po Alei oprowadził nas dr hab. Jarosław Działek. Towarzyszyła nam również opiekunka projektu - dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska. Poznaliśmy planowane inwestycje, główne problemy i zalety okolicy. Dzięki inwentaryzacji na miejscu studenci mogli lepiej poznać analizowaną przestrzeń, wczuć się w jej użytkowników, a także wyrobić swoje własne, subiektywne zdanie. Celem projektu jest stworzenie przyjaznego miejsca studentom, pracownikom, pobliskim mieszkańcom, turystom i innym osobom, ożywienie i urozmaicenie osi.

Aleja Wawelska stanowi obecnie głównie ciąg o funkcji komunikacyjnej, wzdłuż której znajdują się szpaler drzew, ławki i latarnie. Widać z niej część zamku, stąd jej nazwa. Łączy kilka wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na terenie Kampusu można dostrzec bujną roślinność z wielu gatunków. Przestrzeń ta jednak nie skłania przechodniów do zatrzymania się i przebywania w tej okolicy, dlatego potrzebne są zmiany. Po spacerze członkowie i sympatycy Koła przedstawili wykonane przez nich dwie koncepcje zagospodarowania terenu:

  • Alejową, która zachowuje główną, środkową oś, przewiduje miejsca integracji, nauki, ciszy, gastronomii, spójnie je ze sobą łącząc, na północy przewiduje zielony amfiteatr, wykorzystuje istniejącą infrastrukturę w celu zacienienia obszaru „żaglami”, wprowadza pomysł reprezentacyjnej bramy wjazdowej, tworzącej tożsamość miejsca oraz murali;
  • Wyspową, zachowującą boczne osie przeplatające się ze sobą, zakładającą podział na strefy kultury i edukacji, gastronomii, coworkingu, aqua, ciszy, również przewiduje amfiteatr oraz reprezentacyjny plac, zwraca uwagę na problem wody poprzez założenie ogrodów deszczowych, zbiorników wodnych i przywrócenie strumienia. 

Autorzy projektów wysłuchali uwag specjalistów i studentów, przeprowadzili wspólną dyskusję o istniejących potrzebach, wizjach, rozwiązaniach, innowacjach. Dzięki temu będą mogli ulepszyć swój projekt, stworzyć jedną wspólną koncepcję, dopracować szczegóły i uwzględnić poznane sugestie w dalszych pracach.

1. Grupa KNGP PW

 

2. Mapa Kampusu

3. Zwiedzanie Alei Wawelskie

 

4. Pamiątkowe zdjecie przy Kapsule czasu

5. Pamiątkowe zdjecie przy Kapsule czasu

 

6. Prezentacja koncepcji pierwszej grupy

7. Publiczność

 

8. Prezentacja koncepcji drugiej grupy

9. Koncepcja Alejowa

 

10. Koncepcja Wyspowa