Nagrody dla przedstawicieli naszego Wydziału w Konkursie o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji!

W niedawno rozsztrzygniętym konkursie Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji, wyróżniono aż czwórkę przedstawicieli naszego Wydziału: inż. Jakub Modrzewski został nagrodzony w kategorii prac dyplomowych inżynierskich, mgr inż. Bartosz Wiktorzak oraz mgr inż. Aleksandra Wasik w kategorii prac dyplomowych magisterskich, natomiast dr inż. Wojciech Ostrowski został nagrodzony za rozprawę doktorską. Serdecznie gratulujemy naszym laureatom!

Jakub Modrzewski nagrodzony został za swoją pracę inżynierską, pt. "Wykorzystanie modelu 3D mesh oraz technologii Unreal Engine do budowy Digital Twin dla miasta", którą wykonał pod opieką dr inż. Magdaleny Pilarskiej-Mazurek. Więcej o nagrodzonej pracy możemy przeczytać w tym poście na portalu Facebook.

Tematem nagrodzonej pracy magisterskiej Bartosza Wiktorzaka był problem mobilności osób z niepełnosprawnościami w metrze. Praca pt. "Development of a concept and prototype of a solution supporting the movement of people with disabilities on the metro”, której promotorem był dr. hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, została wyróżniona już po raz wtóry. O poprzednich sukcesach Pana Bartka można przeczytać na stronie głównej Politechniki Warszawskiej.

Aleksandrę Wasik nagrodzono natomiast za pracę magisterską wykonaną pod opieką dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, pod tytułem "Analiza zmian pokrycia terenu metodami klasyfikacji obiektowej i uczenia maszynowego z wykorzystaniem zdjęć CORONA i Landsat".

Serdeczne gratulacje również dla nagrodzonego za swoją rozprawę doktorską, pt. "Analiza możliwości pomiarowych lotniczych zdjęć ukośnych", dr. inż. Wojciecha Ostrowskiego. Promotorem tej rozprawy był prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.

Więcej o wynikach konkursu na stronie internetowej Ministerstwa.