Konkurs Engineer 4 Science 2022 dla prac z zakresu teledetekcji i geonauk na PW pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

(Konkurs przedłużono do 9 maja 2022!)

Zapraszamy absolwentki/ów Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia z zakresu geonauk i teledetekcji obronioną w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2022. Celem Konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz GovTech Polska, a także współpraca środowiska naukowego i przemysłu.

Jest to druga edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu geonauk i teledetekcji na PW. Konkurs organizowany przez koordynatora z Wydziału Geodezji i Kartografii, dr inż. Krzysztofa Bakułę, prodziekana ds. studenckich i współpracy międzynarodowej, lecz nie ogranicza się jedynie do absolwentów trzech kierunków na Wydziale. Pracę złożyć może każdy absolwent, który w swojej pracy dotykał tematu danych geoprzestrzennych lub technologii teledetekcyjnych niezależnie od obronionego kierunku. Partnerem Biznesowym w konkursie jest firma: Opegieka. Przedstawiciel partnera wchodzi w skład międzywydziałowej komisji konkursowej. Celem Konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz GovTech Polska, a także współpraca środowiska naukowego i przemysłu. Laureaci Konkursu otrzymają Dyplom sygnowany przez PS IEEE oraz GovTech Polska – najcenniejszą nagrodę, która jest wyrazem najwyższego uznania, symbolem współpracy Uczelnia-Biznes-IEEE i zaangażowania w ten projekt wielu naukowców, pracowników firm oraz wolontariuszy PS IEEE. Dyplom sygnowany przez PS IEEE oraz GovTech Polska jest rozpoznawalny i szanowany zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród pracodawców. Miło nam też poinformować, że nagrodami w konkursie są: Słuchawki bezprzewodowe Jabra Elite 2 oraz Klawiatury LOGITECH MX Keys. P. Firma Billon, Partner Technologiczny, ufundowała nagrody dla wszystkich Laureatów w postaci publikacji dyplomów przez 15 lat w ramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon. To innowacyjne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu technologii blockchain, pozwala na publikację dokumentów akademickich z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów.

Warunki udziału: Do Konkursu zgłoszona może zostać Praca Dyplomowa 1-go stopnia, która spełnia łącznie wszystkie poniższe wymogi:

  • została przygotowana w języku polskim lub angielskim,
  • została obroniona przez studenta w/w kierunku w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2022 i oceniona przez Promotora oraz Recenzenta na ocenę bardzo dobrą (5.0),
  • autor pracy wyraził zgodę na zgłoszenie Pracy oraz na udostępnianie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu email, stopnia naukowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na formularzu Organizatora umieszczonego na stronie Organizatora Konkursu (https://gik.pw.e4s2022.4scienceinstitute.org/)

Pracę dyplomową należy zgłosić w portalu internetowym Organizatora Konkursu https://4scienceinstitute.org/ do końca dnia 9 maja 2022.
Regulamin konkursu: https://e4s2022.4scienceinstitute.org/Regulamin_gik_pw_e4s2022.pdf
Wyniki Konkursu poznamy najpóźniej na początku czerwca! Szczegółowych informacji udziela: dr inż. Krzysztof Bakuła dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl
Polityka prywatności portalu internetowego Organizatora Konkursu znajduje się pod adresem: https://e4s2022.4scienceinstitute.org/GDPR4ScienceInstitute.pdf