Konkurs na najlepsze prace dyplomowe, edycja 2022/2023

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju ogłaszają kolejną edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie obronione w roku akademickim 2022/23 można zgłaszać do dnia 31 października 2023 w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Konkursu: http://konkurs.sgp.geodezja.org.pl. Na stronie tej dostępny jest również regulamin konkursu oraz instrukcja zgłoszenia pracy. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2024 roku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres dominik.prochniewicz@pw.edu.pl lub konkurs.gik@gmail.com.