III Konkurs na najlepszą pracę magisterską ROZSTRZYGNIĘTY.

Miło jest nam poinformować, że praca magisterska, obroniona przez Panią Paulinę Krupińską zdobyła III nagrodę w III Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.
Dniu 29 września odbędzie się wręczenie nagrody.

Gratulujemy.

Miło jest nam poinformować, że praca magisterska, obroniona w 2020 r. na kierunku Gospodarka Przestrzenna, przez Panią Paulinę Krupińską pt. „Opracowanie wytycznych do planów miejscowych dla gminy Radzanów ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi lokalizacji ferm drobiu”, której promotorem była dr inż. arch. Małgorzata Denis, zdobyła III nagrodę w III Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych, organizowanym wspólnie przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Dniu 29 września odbędzie się wręczenie nagrody dla Pani Pauliny Krupińskiej.
http://www.irwirpan.waw.pl/788/wydarzenia/iii-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-rozwoju-obszarow-wiejskich-z-dziedziny-nauk-spolecznych