Nowa umowa bilateralna z Politechniką Lwowską

Po tym jak strategiczne dla Politechniki Warszawskiej konsorcjum ENHANCE, powiększyło się o dwóch nowych partnerów stowarzyszonych z Ukrainy: Politechnikę Kijowską oraz Politechnikę Lwowską, Wydział Geodezji i Kartografii zawarł umowę współpracy z Instytutem Geodezji oraz Instytutem Architektury i Projektowania Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska.

Wydział Geodezji i Kartografii pomimo wieloletniej współpracy z jednostkami naukowymi Politechniki Lwowskiej, współpracy do tej pory nie miał sformalizowanej.  

- W bieżącej kadencji poruszamy z partnerami ze Lwowa tematy współpracy badawczej, możliwości podwójnego dyplomowania na bardzo podobnym kierunku w zakresie geodezji i kartografii - wyjaśnia dr Krzysztof Bakuła, prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej - Pech chciał, że umowa zaopiniowana przez wszystkie wymagane jednostki PW miała znaleźć się na biurku rektora Politechniki Lwowskiej w dniu, kiedy nastąpiła inwazja Rosji na Ukrainę. Proces ten na szczęście dobiegł końca. Współpracę będziemy definitywnie rozwijać. 

Podpisana 8 kwietnia 2022 roku umowa pomiędzy Wydziałem Geodezji i Kartografii a dwoma instytutami Politechniki Lwowskiej ma umożliwić rozwój współpracy w zakresie mobilności studentów wszystkich 3 kierunków WGIK, wymianę kadry, a także dalszy rozwój wspólnych badań. Ma ona również duży wymiar symboliczny dla naszych przyjaciół, którzy jak nigdy wcześniej potrzebują wsparcia.