Nowe spojrzenie na rozwój i definicje BIM opublikowane w publikacji naukowca WGIK

Na łamach prestiżowego Journal of Information Technology in Construction (Citescore 2023=6.3, IF 2022=3.5, II decyl wg bazy SCOPUS) opublikowano samodzielny artykuł dra inż. Andrzeja Szymona Borkowskiego dotyczący autorskiej oceny rozwoju modelowania informacji o budynku (BIM). Czasopismo to jest uznawanym periodykiem w świecie BIM. Pan Doktor jest trzecim Polakiem w historii, któremu udało się opublikować pracę na łamach ITcon.

Wśród praktyków i teoretyków BIM nie ma zgody co do tego, czy BIM jest ewolucją systemów CAD, czy też całkowitą rewolucją w budownictwie. W historii BIM miało miejsce wiele ważnych, epokowych wydarzeń, które zmieniły kierunek rozwoju BIM. Od koncepcji BIM, przez technologię stosowaną w budownictwie, przez metodologię, proces, aż po holistyczną ideę BIM, widać ewolucję podejścia użytkowników do jego wykorzystania.

BIM ma dwa wymiary: system informacyjny i filozofię. Kilkadziesiąt lat rozwoju BIM skłania do refleksji i wytyczenia dalszych etapów rozwoju. W artykule przedstawiono teorię poznania, niezbędną do zrozumienia historii BIM. Geneza oddzielenia BIM od CAD jasno pokazuje, że określone czynniki wpłynęły na jego rozwój. Celem opublikowanych wyników badań była periodyzacja BIM pod kątem różnych czynników, które mogą być istotne dla badaczy oraz firm stosujących lub wdrażających BIM. 

Periodyzacji historii BIM dokonano ze względu na 3 czynniki: pomysł, podejście i kulturę organizacyjną. Według Autora, rozwój idei BIM wyznaczył kierunek, w jakim zmierzał rozwój systemów i oprogramowania, podejście użytkownika wymuszało interoperacyjność, a kultura organizacyjna kładła nacisk na zwiększanie efektywności. Zaprezentowana w artykule periodyzacja jest pierwszą taką próbą uporządkowania ewolucji BIM, zaś nowe emfatyczne definicje BIM ukazane w artykule zostały uznane przez środowisko poprzez niniejszą publikację.

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się pod linkiem: https://www.itcon.org/paper/2023/34